Preskočiť na hlavný obsah

Najviac nezrekonštruovaných domov v Košickom kraji

16. júna 2022

Prinášame vám seriál zaujímavých informácií o kvalite bývania v krajoch SR na základe základných výsledkov SODB 2021 o domoch a bytoch. Podrobnejšie predstavíme Košický kraj.

Z hľadiska obdobia poslednej obnovy domu má Košický kraj najnižší podiel domov „bez rekonštrukcie“ zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Zrekonštruovaných tu bolo len niečo vyše tretiny domov (35,57 %). Najviac zrekonštruovaných domov bolo v okrese Spišská Nová Ves, kde rekonštrukciou prešlo priemerne 4 z 10 domov (40,09 %). Na druhej strane v okrese Košice I bola zrekonštruovaná menej ako štvrtina domov (23,28 %), čo je najnižší podiel zo všetkých okresov SR. Aj v Košickom kraji, podobne ako pri ostatných krajoch SR, bolo najviac domov zrekonštruovaných v posledných 10 rokoch. Od roku 2010 do roku 2015 prebehla rekonštrukcia takmer na štvrtine domov Košického kraja (24,21 %) a od roku 2016 do konca roku 2020 bolo zrekonštruovaných viac ako 16 % domov (16,64 %). Najvyšší podiel domov zrekonštruovaných po roku 2010 mal okres Michalovce, kde bolo po roku 2010 zrekonštruovaných takmer polovica všetkých domov (48,82 %). Všetky podrobné informácie nájdete na stránke www.scitanie.sk.

Autor: Štatistický úrad SR