Preskočiť na hlavný obsah

Okresné TOP – Index dochádzky do zamestnania alebo do školy v SR k 1. 1. 2021

7. decembra 2022

Do okresu Bratislava I denne dochádza do školy alebo práce najviac ľudí na Slovensku. Podľa SODB 2021 do okresu Bratislava I dochádza až 91 789 ľudí a kvôli práci a škole ho opúšťa len 11 613 ľudí. Okres Bratislava II v zmysle SODB 2021 navštevuje kvôli práci, či škole 72 416 ľudí a opúšťa ho 35 791 ľudí. Okres Bratislava III tiež prijíma kvôli práci alebo škole 56 147 ľudí a odchádza za prácou, či do školy 26 491 ľudí. Okres Bratislava IV má veľmi vyrovnaný index dochádzky. Okres navštívi kvôli práci, či štúdiu 35 646 ľudí a opustí 34 549. Výnimku tvorí okres Bratislava V, kde viac ľudí kvôli práci a škole odchádza ako prichádza. Okres opúšťa 37 197 ľudí a za prácou a vzdelaním prichádza do okresu Bratislava V 36 270 ľudí.

Oproti okresom Bratislavy je „najopúšťanejším“ okresom v SR za dochádzkou do školy, či práce okres Čadca. Okres opustí kvôli práci, či vzdelaniu 10 871 obyvateľov a docestuje len 1392 ľudí. Jedinou obcou okresu, kde je index dochádzky v prospech dochádzajúcich je okresné mesto Čadca. Do mesta za prácou alebo do školy docestuje 6732 ľudí a opustí ho 3624 ľudí.

Link:
https://gis.scitanie.sk/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=23413f5631164a1c98d9a0f0fbf6e97f

Autor: Štatistický úrad SR