Preskočiť na hlavný obsah

POZOR NOVÝ SERIÁL O NETRADIČNOM NÁBOŽENSKOM VYZNANÍ V KRAJOCH. DNES - Bratislavský kraj

6. júna 2022

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus. DNES - Bratislavský kraj.

Bez náboženského vyznania je v kraji takmer 40 % obyvateľov. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku) sa hlási necelých 48 % obyvateľov kraja, čo je najmenej v porovnaní s ostatnými krajmi SR. Všeobecne môžeme konštatovať, že menšinové alebo neregistrované cirkvi a ich vyznávači sa vyskytujú najmä v Bratislavskom kraji. Máme tu 120 priaznivcov registrovanej cirkvi Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, budhizmus si uvádza 1 862 obyvateľov, islam 1 181, hinduizmus 241 obyvateľov. Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi majú v tomto kraji 2013 priaznivcov a najviac priaznivcov v porovnaní s ostatnými krajmi SR má aj pohanstvo a prírodné duchovno – 705. K ad hoc hnutiam sa hlási takmer pol percenta obyvateľov Bratislavského kraja, presnejšie 3 526 ľudí, čo je opäť najviac v SR.

Autor: Štatistický úrad SR