Preskočiť na hlavný obsah

POZOR NOVÝ SERIÁL O NETRADIČNOM NÁBOŽENSKOM VYZNANÍ V KRAJOCH. DNES - Košický kraj.

7. júna 2022

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus. Košický kraj je v otázke náboženského vyznania pomerne rôznorodý. Bez náboženského vyznania je tu 20,7 % obyvateľov. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku) sa hlási viac ako 61 % obyvateľov kraja. Výraznejšie zastúpenie má aj Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku takmer s 5 % priaznivcov v Košickom kraji. Pravoslávna cirkev na Slovensku tu má takmer 2 % priaznivcov.

Máme tu 36 priaznivcov registrovanej cirkvi Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, budhizmus si uvádza 686 obyvateľov, islam 445, hinduizmus 97 obyvateľov. Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi majú v tomto kraji 1 355 priaznivcov a 374 priaznivcov má pohanstvo a prírodné duchovno. K ad hoc hnutiam sa hlási viac ako 0,2 percenta obyvateľov kraja, presnejšie 1 649 ľudí.

Autor: Štatistický úrad SR