Preskočiť na hlavný obsah

Pracovné stretnutie s vybranými zástupcami samospráv  k tvorbe štatistického registra bytov

23. apríla 2023

Predstavitelia Štatistického úradu Slovenskej republiky iniciovali pracovné stretnutie s vybranými predstaviteľmi samosprávy za účelom vzájomnej diskusie o Štatistickom registri bytov. Sčítanie domov a bytov, ktoré realizovali samosprávy pod gesciou Štatistického úradu SR, poskytlo cenné údaje, ktorých udržateľnosť a využitie v podobe registra bytov môže byť pre Slovenskú republiku veľmi prospešné. Vzájomná diskusia poskytla potrebné úvodné rámce a objasnila, čo si obe strany od projektu predstavujú. Vzájomná spolupráca na projekte bude pokračovať aj naďalej.

Predstavitelia Štatistického úradu Slovenskej republiky

Autor: Štatistický úrad SR