Preskočiť na hlavný obsah

Publikácia má byť podkladom pre tvorbu rodinných politík i stratégií súvisiacich s demografickým vývojom slovenskej populácie

2. novembra 2023

Komplexný prístup k spracovaniu rodinnej problematiky zo štatistického hľadiska umožní nová publikácia Štatistického úradu SR. Prierezová analýza pod názvom Rodinné správanie populácie Slovenska je zostavená z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 a výsledkov európskeho zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC).

„Publikácia je zameraná na aktuálne charakteristiky rodinného správania, vývoj rodinných štruktúr od roku 1961, životné podmienky rodín i predpoklady budúceho vývoja rodinného správania populácie SR," priblížila hovorkyňa SODB 2021 Jasmína Stauder.

Publikácia má byť podkladom pre tvorbu rodinných politík i stratégií súvisiacich s demografickým vývojom slovenskej populácie.

Komplexná publikácia spolu s dátovými výstupmi je dostupná na webe ŠÚ i na www.scitanie.sk v časti Analýzy.

Článok

Autor: Štatistický úrad SR