Preskočiť na hlavný obsah

Realizovali sme prvé plánované workshopy pre odbornú verejnosť

26. apríla 2023

Koncom mesiaca marec a začiatkom apríla 2023 sa za účasti Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva dopravy SR a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy uskutočnili prvé workshopy pre odbornú verejnosť. Cieľom týchto workshopov bolo oboznámenie sa so všetkými formami zverejnených výsledkov SODB 2021 a práca s rozšírenými výsledkami v prostredí SAS Viya. Zúčastnené strany získali prehľad o kompletnom obsahu zverejnených dát a nadobudli zručnosti pre prácu so zverejnenými výsledkami sčítania. V rámci diskusie získali odpovede na položené otázky. Môžeme zhodnotiť, že stretnutie bolo produktívne a zožalo pozitívny ohlas.

Autor: Štatistický úrad SR