Preskočiť na hlavný obsah

Rómsky jazyk ako materinský podľa SODB 2021

5. novembra 2022

Dnes (5.11.2022) je Medzinárodný deň rómskeho jazyka. V SODB 2021 si rómsky jazyk ako materinský jazyk udalo 1,84 % obyvateľov Slovenskej republiky. Za materinskú reč tak rómčinu považuje 100 526 obyvateľov SR.

Najviac obyvateľov s materinským jazykom rómskym žije v obci Lomnička až 2716 (83,85%) obyvateľov z celkového počtu 3239 obyvateľov obce si udáva v sčítaní rómčinu ako materinský jazyk. V obci Bystrany si rómsky jazyk ako materinský udáva 3009 (78,69 %) obyvateľov z 3824 trvalo bývajúcich v obci. Nasledujú Stráne pod Tatrami s 1 796 (78,46 %) obyvateľmi hlásiacimi sa k rómčine ako materinskému jazyku. V Stráňach pod Tatrami celkovo žije 2 289 obyvateľov.

V rámci krajov SR najviac obyvateľov, ktorí si udávajú rómsky jazyk ako materinský žije v Prešovskom kraji 53 677 (6,64%) obyvateľov z celkového počtu 808 931 obyvateľov kraja. Na druhom mieste v počte obyvateľov, ktorí si udávajú rómsky jazyk ako materinský je Košický kraj. Z celkového počtu obyvateľov kraja 782 216 si rómsky jazyk ako materinský udáva 35 766 (4,57 %) obyvateľov kraja.

Najnižší podiel obyvateľov, ktorí sa hlásia k rómskemu jazyku ako materinskému žije v Trenčianskom kraji len 0,03% (163 obyvateľov z celkového počtu 577 464 ) obyvateľov kraja a v Bratislavskom kraji len 0.04 % (253 obyvateľov z celkového počtu 719 537) obyvateľov kraja.

Autor: Štatistický úrad SR