Preskočiť na hlavný obsah

SERIÁL O NETRADIČNOM NÁBOŽENSKOM VYZNANÍ V KRAJOCH. DNES - Nitriansky kraj

15. júna 2022

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus.

V Nitrianskom kraji je bez náboženského vyznania takmer 23 % obyvateľov. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku) sa hlási viac ako 64 % obyvateľov. Výraznejšie zastúpenie má v kraji aj Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku s 3,57 %.

Máme tu 22 priaznivcov registrovanej cirkvi Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, budhizmus si uvádza 759 obyvateľov, islam 462, hinduizmus 112 obyvateľov. Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi majú v tomto kraji 1 117 priaznivcov a 497 priaznivcov má pohanstvo a prírodné duchovno. K ad hoc hnutiam sa hlási 0,27 percenta obyvateľov kraja, presnejšie 1 817 ľudí.

Autor: Štatistický úrad SR