Preskočiť na hlavný obsah

SERIÁL O NETRADIČNOM NÁBOŽENSKOM VYZNANÍ V KRAJOCH. DNES - Prešovský kraj.

6. júna 2022

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus.

Oproti rôznorodému Bratislavskému kraju stojí Prešovský, kde obyvatelia vyznávajú pre naše územie tradičné náboženstvá. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku) sa hlási 79 % obyvateľov kraja, čo je najviac v porovnaní s ostatnými krajmi SR. Výraznejšie zastúpenia má aj Pravoslávna cirkev na Slovensku s viac ako 3 %. Naopak, netradičné vyznania tu v móde nie sú. Máme tu len 19 priaznivcov registrovanej cirkvi Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, budhizmus si uvádza 467 obyvateľov, islam 248, hinduizmus 71 obyvateľov. Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi majú v tomto kraji 1 353 priaznivcov a 410 priaznivcov má pohanstvo a prírodné duchovno. Je tu druhý najnižší výsledok – najmenej priaznivcov tohto hnutia žije už len v Košickom kraji.

K ad hoc hnutiam sa hlási 0,2 percenta obyvateľov kraja, presnejšie 1 635 ľudí, čo je opäť najmenej v porovnaní s ostatnými krajmi SR.

Autor: Štatistický úrad SR