Preskočiť na hlavný obsah

SERIÁL O NETRADIČNOM NÁBOŽENSKOM VYZNANÍ V KRAJOCH. DNES - Trenčiansky kraj

15. júna 2022

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus.

V Trenčianskom kraji je bez vyznania viac ako 26 % obyvateľov kraja. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku) sa hlási viac ako 65 % obyvateľov kraja.

Máme tu 30 priaznivcov registrovanej cirkvi Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, budhizmus si uvádza 778 obyvateľov, islam 357, hinduizmus 126 obyvateľov. Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi majú v tomto kraji 1043 priaznivcov a 518 priaznivcov má pohanstvo a prírodné duchovno. K ad hoc hnutiam sa hlási menej ako 0,3 percenta obyvateľov kraja, presnejšie 2095 ľudí.

Autor: Štatistický úrad SR