Preskočiť na hlavný obsah

Slovenský materinský jazyk sa vytráca z Bratislavského kraja

25. februára 2023

V roku 2021 bol zaznamenaný najvyšší nárast počtu obyvateľov hlásiacich sa k slovenskému materinskému jazyku v Košickom a Prešovskom kraji. Oproti roku 2011 bol nárast v Košickom kraji o 48 855 obyvateľov čo predstavuje nárast o 7,0 percentuálnych bodov (zo 68,9 % v roku 2011 na 75,9 % v roku 2021). V Prešovskom kraji bol nárast oproti roku 2011 o 43 900 obyvateľov hlásiacich sa k slovenskému materinskému jazyku, čo predstavuje nárast o 6,0 percentuálnych bodov (zo 77,5 % v roku 2011 na 83,5 % v roku 2021). Počas SODB 2021 bol zaznamenaný najvyšší pokles obyvateľov hlásiacich sa k slovenskému materinskému jazyku v Bratislavskom kraji. Oproti roku 2011 poklesol počet obyvateľov hlásiacich sa k slovenskému materinskému jazyku o 3,8 percentuálneho bodu (zo 89,7 % v roku 2011 na 85,9 % v roku 2021).

Autor: Štatistický úrad SR