Preskočiť na hlavný obsah

Sme atraktívna krajina pre cudzincov

9. mája 2022

Koľko cudzincov podľa SODB 2021 žije v SR

Na území Slovenskej Republiky žije 58 498 cudzincov, čo tvorí niečo viac ako 1% (1,07%) zo všetkých obyvateľov. Pre cudzincov sme atraktívnejšia krajina, čo dokazuje skokový nárast ich počtu. Súčasný počet cudzincov (58 498) je viac ako 2 násobný oproti stavu spred uplynulej dekády. V roku 2011 ich bolo 26 572 a tvorili necelé pol percento (0,49%) z celoslovenskej populácie.

Bratislava žije najviac cudzincov

Najviac cudzincov (19 569) žije v Bratislavskom kraji a tvoria 2,72% z obyvateľov kraja. Koncentruje sa tu viac ako tretina (33,45%) zo všetkých cudzincov na Slovensku. Viac ako 1% populácie kraja tvoria cudzinci v Trnavskom kraji (7 215; 1,27%) a Nitrianskom kraji (7 627; 1,13%). V ostatných krajoch dosahujú cudzinci marginálne počty nedosahujúce ani 1% populácie: Košický kraj (6203; 0,79%), Banskobystrický kraj (4 524; 0,72%), Trenčiansky kraj (4 021, 0,7%), Žilinský kraj (4 471; 0,65%) a najmenší podiel cudzincov žije v Prešovskom kraji (4 868 0,6%).

Atraktívne sú aj iné veľké slovenské mestá

Cudzinci sa najviac koncentrujú do veľkých mestských aglomerácií, alebo prihraničných okresov. Na prvých troch pozíciách sú bratislavské okresy. Okresom s najvyšším podielom cudzincov je okres Bratislava I, kde tvoria 6,56% (3 021) populácie. Ďalšie v poradí sú tiež okresy Bratislava III (3 787; 4,97%), Bratislava II (3 818; 3,05%). Viac ako 2% populácie tvoria cudzinci ešte v okresoch Sobrance (599; 2,67%), Bratislava IV (2 646; 2,51%) a Senec (2 083; 2,15%). V okrese Komárno je podiel migrantov tesne pod 2% (1 971; 1,77%). Bratislavským okresom s najnižším podielom cudzincov je okres Bratislava V (2 125; 1,73%). Viac ako 1,5% cudzincov vykazujú prihraničné okresy Malacky (1285; 1,64%), Skalica (771; 1,62%) a Dunajská Streda (1 936; 1,55%). Najmenej atraktívne pre cudzincov sú okresy Sabinov (160; 0,26%), Gelnica (106; 0,33%) ; Detva (114; 0,37%) a Námestovo (248; 0,39%).

Autor: Štatistický úrad SR