Preskočiť na hlavný obsah

Takmer dve pätiny, 38 percent, rodinných cenzových domácností, ktoré vznikli manželstvom, malo iba dvoch členov v domácnosti

14. februára 2024

V rodinách založených manželstvom žilo v roku 2021 na Slovensku 53 percent populácie. Predstavuje to 2,9 milióna obyvateľov. Manželské páry boli najčastejšie národnostne zhodné, zhoda bola aj v otázke náboženského vyznania. Vyplýva to z údajov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. Údaje zachytáva aj nová publikácia Rodinné správanie populácie Slovenska, ktorú vydal Štatistický úrad SR. TASR o tom informovala hovorkyňa SODB 2021 Jasmína Stauder.

Takmer dve patiny, 38 percent, rodinných cenzových domácností, ktoré vznikli manželstvom, malo iba dvoch členov v domácnosti. Trojčlenných rodín založených manželstvom bolo 29 percent, štvorčlenné tvorili štvrtinu, teda 25 percent.

Z údajov takisto vyplynulo, že manželské páry boli najčastejšie národnostne homogamné, teda hlásili sa k zhodnej národnosti. Tvorilo ich viac ako 91 percent (860 695 rodín). Najvyšší podiel národnostne homogamných manželstiev bol u mužov (96 percent) a žien (95 percent) slovenskej národnosti.

„Národnostná homogamia partnerov znamená, že najviac mužov slovenskej národnosti si zobralo za manželku ženu slovenskej národnosti a naopak," vysvetlila Stauder. Vysoká miera národnostnej homogamie mužov a žien bola aj pri rómskej (do 83 percent), maďarskej (do 79 percent) a rusínskej národnosti (do 64 percent).

Zhoda bola pri manželských pároch aj v otázke náboženského vyznania. Najvyššia miera náboženskej homogamie bola medzi rímskokatolíkmi. V náboženskej zhode nasledovali manželské páry, ktoré deklarovali náboženské vyznanie Jehovovi svedkovia. Spomedzi mužov a žien bez náboženského vyznania malo 62 percent z nich manželského partnera bez náboženského vyznania.

Manželské páry sa zhodovali aj vo výške dosiahnutého vzdelania. Všeobecne bola najvyššia miera vzdelanostnej homogamie u párov s vysokoškolským vzdelaním a so vzdelaním najnižším. Pri manželoch s rôznym dosiahnutým stupňom vzdelania vyššie vzdelanie dosahovali ženy oproti mužom.

Vo všetkých typoch rodín založených manželstvom dominovali rodiny, v ktorých boli obaja manželia občanmi SR, a to s podielom v rozmedzí 98 – 99 percent. Rodín založených manželstvom, v ktorých boli obaja manželia cudzinci, bolo 0,2 percenta. Najčastejšie išlo o ukrajinské či ruské manželstvá. Zväčša išlo o bezdetné rodiny manželov – cudzincov (0,3 percenta).

Z hľadiska typov sídla bol počet rodín založených manželstvom mierne vyšší v meste ako na vidieku. Takmer 51 percent manželských párov žilo v meste.

Článok

Autor: Štatistický úrad SR