Preskočiť na hlavný obsah

Trenčiansky kraj

6. septembra 2022

V Trenčianskom kraji vzrástol počet zamestnancov o 3,6 percentuálneho bodu. V roku 2011 bolo v zamestnaneckom pomere v kraji 207 148 ľudí, čo predstavuje 76,5 % podiel. V roku 2021 podiel prekročil 80 % pri 230 719 zamestnaných osôb. V Trenčianskom kraji sa najviac v SR znížil počet podnikateľov o 0,8 % percentuálneho bodu. V roku 2011 tvorili podnikatelia 12,9 % (34 842 osôb podnikalo) a v roku 2021 12,1 % ( podnikalo 34 928 osôb). Opäť pripomíname, že vychádzame z celkového počtu osôb zamestnaných v kraji.

Autor: Štatistický úrad SR