Preskočiť na hlavný obsah

Trnavčania holdujú slobode

6. februára 2023

V Trnave sa sčítalo 68 803 obyvateľov. Žien je o takmer o 2500 viac ako mužov a na jeden kilometer štvorcový žije v meste viac ako 891 obyvateľov. Zistíme, že v Trnave aktuálne žije podľa SODB 2021 až 903 cudzincov. Priemerný vek obyvateľov presahuje 42 rokov. Výrazne dominuje aj kategória obyvateľov nad 65 rokov. Seniorov je viac ako 12-tisíc a detí do 14 rokov len niečo cez 9 a pol tisíca. Najviac obyvateľov a obyvateliek Trnavy má stredoškolské vzdelanie – 29 437, najviac obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu až 34 926. Zistíme, že ani obyvateľstvo Trnavy neholduje manželstvu – najviac obyvateľov a obyvateliek mesta je slobodných až 27 086. Obyvatelia a obyvateľky Trnavy žijú na podlahovej ploche svojich bytov, ktorá presahuje 74 metrov štvorcových.

Viac zaujímavých údajov nájdete na:
https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0217506745

Autor: Štatistický úrad SR