Preskočiť na hlavný obsah

V ktorom kraji sa radi sobášia

1. mája 2022

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 okrem iného sľúbilo poskytnúť objektívne informácie o našej spoločnosti v mnohých oblastiach. Máj je všeobecne spájaný s láskou, so zamilovanosťou a vzťahovými záležitosťami. Preto vám aktuálne prinášame májové zaujímavosti zo SODB 2021, ktoré sa týkajú rodinného stavu. Ako sme na tom v obciach SR so stavom manželským, kde naopak preferujú slobodu? Samozrejme, nechceme tým povedať, že len manželstvo je zárukou lásky, ale aj rozprávka sa konči tak, že sa vzali a žili štátne, až nepomreli.

Sobáše majú radi v Prešovskom kraji. Z hľadiska podielu ženatých/vydatých k celkovému počtu obyvateľov daného kraja sme počas SODB 2021 zaznamenali najvyšší podiel ženatých/vydatých práve v Prešovskom kraji (42,83 %) a najnižší v Banskobystrickom kraji (37,29 %).

Situácia sa diametrálne zmenila v Bratislavskom kraji. Počas SODB 2011 bol najvyšší podiel ženatých/vydatých v Bratislavskom kraji (42,59 %). Dnes je to len (38,56% ) obyvateľov, ktorí vyznávajú manželstvo. Nechuť k manželstvu si naopak zachovali v Banskobystrickom kraji. Podiel ženatých/vydatých obyvateľov bol v Banskobystrickom kraji v roku 2011 (38,18 %) a v roku 2021 bol (37,29 %).

Viac sa dozviete v novej tlačovej správe.

Autor: Štatistický úrad SR