Preskočiť na hlavný obsah

V priebehu tridsiatich rokov záujem o sobáše klesol, zvýšil sa aj priemerný vek pri oboch pohlaviach, ktoré doň vstúpili

19. februára 2024

Záujem uzavrieť manželstvo za posledných 30 rokov na Slovensku klesol. Zvyšuje sa aj priemerný vek mužov a žien pri sobáši. Vyplýva to z publikácie Štatistického úradu SR s názvom Rodinné správanie populácie Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder.

„Celé 90. roky minulého storočia na Slovensku znamenali znižovanie počtu sobášov. Dochádzalo k tomu aj napriek skutočnosti, že do veku najvyššej sobášnosti sa postupne dostávali početné generácie slobodných mužov a žien. Ďalší výraznejší pokles bol zaznamenaný začiatkom 21. storočia," uviedla Stauder. Priblížila, že neskôr mala na klesajúcu tendenciu sobášov vplyv pandémia COVID-19.

V priebehu tridsiatich rokov záujem o sobáše klesol, zvýšil sa aj priemerný vek pri oboch pohlaviach, ktoré doň vstúpili. „Kým v roku 1991 sa na Slovensku muž oženil v priemere vo veku 25,6 roka, v roku 2021 to bolo takmer už 35 rokov (o 9,3 roka viac)," uvádza Štatistický úrad SR. Priblížil, že u žien mal tento trend o niečo nižšiu dynamiku. Z pôvodných 22,9 roka sa hodnota priemerného veku pri sobáši zvýšila na 32,1 roka. Zmeny boli podmienené nielen odkladaním prvých sobášov, ale aj zmenami v časovaní vstupov do manželstva u rozvedených a ovdovených osôb.

„V porovnaní s rokom 1991 sa priemerná doba uplynulá od rozvodu po sobáš zvýšila v roku 2021 o 6,1 roka u mužov a 5,8 roka u žien a priemerný vek pri sobáši rozvedených sa za rovnaké obdobie zvýšil o 12,2 roka u mužov a 10,9 roka u žien," doplnila hovorkyňa.

V prípade ovdovených osôb sa v roku 2021 priemerná doba uplynula od ovdovenia po sobáš zvýšila o sedem rokov u mužov a 4,4 roka u žien. „Priemerný vek pri sobáši ovdovených sa zvýšil o 8,2 roka u mužov a 6,8 roka u žien," dodala hovorkyňa. Celkovo sú tieto zmeny podmienené odkladaním predchádzajúcich, najčastejšie prvých manželstiev, všeobecným predlžovaním života a znižovaním mužskej nadúmrtnosti, a teda aj samotným zvyšovaním veku, v ktorom dochádza k ovdoveniu.

Článok

Autor: Štatistický úrad SR