Preskočiť na hlavný obsah

V roku 1880 žilo na území dnešného Slovenska 5,7 % obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu

23. januára 2023

MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATKY OBETÍ HOLOKAUSTU vznikol na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN v roku 2005 a svet si ním každoročne pripomína milióny zavraždených počas holokaustu. Dátum symbolicky odkazuje na 27. január 1945, kedy bol oslobodený nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz. Len v tomto tábore sa obeťami nacistov stali státisíce Židov, Rómov a ďalších prenasledovaných. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje na približne 1-tisíc, samozrejme reálne číslo obetí je vyššie (zdroj: Ústav pamäti národa, https://www.upn.gov.sk). Holokaust sa na Slovensku najvýraznejšie prejavil na židovskej populácii. Celkový počet židovských obetí holokaustu na Slovensku tvorí asi 70-tisíc osôb (zdroj: Ústav pamäti národa, https://www.upn.gov.sk). Štatistické údaje o židovskej komunite ukazujú veľmi významné zníženie jej početnosti, ktoré bolo popri holokauste akcelerované najmä emigráciou a asimiláciou. Podľa sčítania ľudu v roku 1880 žilo na území dnešného Slovenska 140 681 obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu a predstavovali 5,7 % obyvateľstva. Z hľadiska historického vývoja to bol, v porovnaní s ostatnými sčítaniami rok, v ktorom bolo zaznamenaných najviac obyvateľov hlásiacich sa tomuto náboženskému vyznaniu.

Početnosť obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu sa do roku 1930 pohybovala medzi 135-tisíc – 141-tisíc obyvateľov. V období 1880 až 1930 podiel židovského náboženského vyznania pozvoľna klesal z 5,7 % v r. 1880 ku 4,1 % v r. 1930. Výrazný pokles v počte bol zaznamenaný pri sčítaní obyvateľov v roku 1950, ktoré uvádza 7 476 obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu (0,2 %).

V sčítaniach 1961 – 1980 sa náboženské vyznanie nezisťovalo. V roku 1991 židovské náboženské vyznanie deklarovalo 912 obyvateľov. Údaje z posledného sčítania v roku 2021 ukazujú, že v súčasnosti žije na Slovensku 2 007 obyvateľov, ktorí sa hlásia k Židovskej náboženskej obci, čo predstavuje 0,04 % všetkých obyvateľov.

Autor: Štatistický úrad SR