Preskočiť na hlavný obsah

V roku 2011 bolo 399 000 vysokoškolsky vzdelaných žien a v roku 2001 194 000

9. marca 2024

Počet vysokoškolsky vzdelaných žien v priebehu dvadsiatich rokov stúpol. Na Slovensku ich v roku 2021 bolo 567 000. Vyplýva to z publikácie Štatistického úradu SR s názvom Rodinné správanie populácie Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.

„Za sledované obdobie (2001 – 2021) pribudlo 373 000 žien s najvyšším stupňom vzdelania. SODB 2021 odhalilo, že máme viac vysokoškolsky vzdelaných žien ako mužov," uviedla. V roku 2011 bolo 399 000 vysokoškolsky vzdelaných žien a v roku 2001 194 000.

„V Slovenskej republike žije podľa posledného sčítania v roku 2021 5 449 270 obyvateľov. Z toho je 2 783 894 žien, ktoré tvoria podiel cez 51 percent populácie obyvateľov SR. Najviac žien, 408 704, žije v Prešovskom kraji, najmenej v kraji Trnavskom, 288 487 žien. Na Slovensku je podľa SODB 2021 slobodných 1 104 232 žien, 1 099 929 je vydatých, ovdovelo 328 122 žien a 251 611 je rozvedených," informovala Stauder.

Za posledných dvadsať rokov stúpol priemerný vek žien pri sobáši. V roku 2021 bol tento vek 32,1 roka, v roku 2011 29 rokov a v roku 2001 25,6 roka. „Za sledované obdobie (2001 – 2021) sa priemerný vek žien pri prvom sobáši zvýšil o 6,5 roka," spresnila hovorkyňa. Rovnako stúpol aj priemerný vek rozvedených a ovdovelých žien pri ďalšom sobáši. Zvýšila sa aj priemerná doba uplynulá od rozvodu po sobáš rozvedených žien. Pri ovdovelých ženách sa v roku 2021 doba uplynulá od ovdovenia po ďalší sobáš zvýšila v porovnaní s rokom 2001, oproti roku 2011 však klesla.

Stúpajúci trend priemerného veku u žien Štatistický úrad SR zaznamenal aj pri narodení prvého dieťaťa. „V roku 2021 bol priemerný vek žien pri narodení prvého živého dieťaťa viac ako 28 rokov. V roku 2011 to bolo 27,8 roka a v roku 2001 ženy rodili prvé dieťa ako 24-ročné," ozrejmila Stauder s tým, že zo všetkých žien, ktoré majú dieťa, najviac žien má podľa SODB 2021 dve deti (47 percent). Zo žien – matiek má v priemere jedna žena 2,2 dieťaťa.

Najčastejšími profesiami žien boli v roku 2021 podľa Štatického úradu SR predavačky. Nasledovali učiteľky a odborné pedagogické pracovníčky, odborné pracovníčky administratívnych, podporných a obchodných činností. „Na Slovensku je podľa SODB 2021 v zamestnaneckom pomere 991.033 žien a 100 454 žien sú podnikateľky," dodala Stauder.

Článok

Autor: Štatistický úrad SR