Preskočiť na hlavný obsah

VŠ vzdelanie v Trenčianskom kraji

6. júna 2022

V spolupráci s kolegom analytikom Mgr. Andrejom Chromečkom PhD. a kolegyňou Andreou Jánošovou sme pre vás pripravili seriál o vzdelaní v krajoch SR. Dnes predstavíme Trenčiansky kraj. Podiel VŠ vzdelaných obyvateľov (16,7 %) spomedzi obyvateľov kraja radí Trenčiansky kraj na štvrtú pozíciu v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska. V absolútnych počtoch (96 298) vysokoškolsky vzdelaných je na siedmom a zároveň predposlednom mieste spomedzi krajov. V dvoch z deviatich okresov kraja presahuje podiel VŠ vzdelaných obyvateľov celoslovenský priemer (18,4 %). Ide o okresy Trenčín (21,4 %) a Považská Bystrica (18,4 %). Naopak, VŠ vzdelaní obyvatelia tvoria najnižší podiel v okrese Partizánske (13,4 %).

Autor: Štatistický úrad SR