Preskočiť na hlavný obsah

Vykurovanie plynom najviac dominuje v Bratislavskom kraji, kde je takto vykurovaných takmer 87 % bytov

23. marca 2024

Väčšina bytov na Slovensku je vykurovaných plynom. Z celkového počtu 2,23 milióna bytov je takmer 1,5 milióna (66,22 %) vykurovaných plynom. Pevné palivo na vykurovanie stále používa 21,3 % slovenských domácností, najviac v Žilinskom kraji. Medzi ekologicky zodpovednejších pri vykurovaní bytov patrí Trnavský kraj. Vyplýva to z údajov Sčítania obyvateľov domov a bytov (SODB) 2021, ktoré vykonal Štatistický úrad SR. Informovala o tom hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder.

„V Slovenskej republike je 2 235 586 bytov. Z toho je 1 480 472 (66,22 %) vykurovaných plynom. Pevné palivo stále využíva ako zdroj na vykurovanie 476 621 (21,3 %) bytov na Slovensku. Viac ako 100 000 bytov je vykurovaných elektrinou (4,5 %) a 19 383 (0,8 %) bytov je bez kúrenia," priblížila údaje Stauder.

Vykurovanie plynom najviac dominuje v Bratislavskom kraji, kde je takto vykurovaných takmer 87 % bytov. Nasleduje Nitriansky kraj, kde plyn na kúrenie používa necelých 79 % domácností. Na treťom mieste sa umiestnil Trnavský kraj, kde plynom kúria takmer v 70 % bytov. Najmenej bytov vykurovaných plynom je v Žilinskom kraji (37 %), kde domácnosti používajú najmä pevné palivo.

„V použití pevného paliva ako zdroja energie na vykurovanie dominuje Žilinský kraj, kde je neekologické pevné palivo dokonca dominantným spôsobom vykurovania bytov. Viac ako 43 % bytov je vykurovaných pevným palivom," priblížila Stauder. Nasleduje Banskobystrický kraj, kde vykuruje pevným palivom viac ako 35,4 % bytov. Najmenej domácností vykurovaných pevným palivom je v Bratislavskom kraji (1,81 %).

Naopak, medzi ekologicky zodpovednejších pri vykurovaní bytov patrí Trnavský kraj, ktorý využíva najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov. „Kraj má s 27,5 % najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie (hlavne biomasy) použitých na vykurovanie v rámci SR," uviedla Stauder. Na druhom mieste vo využití obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie bytov skončil Nitriansky kraj.

Ekologickejšie zdroje vykurovania by sa postupne mali rozširovať aj do ďalších domácností. Európsky parlament totiž prijal novú podobu regulácie energetickej efektivity budov. Cieľom revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov je do roku 2030 výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a spotrebu energie v sektore budov v EÚ a do roku 2050 dosiahnuť jeho klimatickú neutralitu.

Členské štáty budú musieť postupne prijať opatrenia na dekarbonizáciu vykurovacích systémov a postupné vyradenie fosílnych palív z vykurovania a chladenia.

Článok

Autor: Štatistický úrad SR