Preskočiť na hlavný obsah

Vyšlo prvé číslo vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia v tomto roku

24. januára 2023

Časopis vydáva Štatistický úrad Slovenskej republiky a v januárovom vydaní nájdete zaujímavý článok, ktorého autorom je demograf a vedec Branislav Šprocha. Zaoberá sa plodnosťou žien na Slovensku vo výsledkoch Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Branislav Šprocha okrem iného konštatuje, že „plodnosť na Slovensku má dlhodobo klesajúci trend. Potvrdzujú to nielen prierezové údaje, ale znižovanie intenzity rodenia detí jasne identifikujeme aj v generačnom pohľade. Nezastupiteľné miesto pre hlbšie pochopenie týchto zmien zohrávajú údaje získavané zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov. V nich je už od roku 1930 integrálnou súčasťou na Slovensku otázka o počte (živo-)narodených detí. Okrem generačnej plodnosti prezentujúcej priemernú realizovanú plodnosť žien narodených v rovnakom roku umožňujú aj hlbší pohľad na štruktúru žien podľa počtu narodených detí, úroveň a vývoj pravdepodobností narodenia prvého, či ďalšieho dieťaťa, či koncentrácie reprodukcie a tým samotnej variability reprodukcie.“

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností navštívte priložený link:
https://ssad.statistics.sk/SSaD/index.php/plodnost-zien-na-slovensku-vo-vysledkoch-scitania-obyvatelov-domov-a-bytov-2021/

Autor: Štatistický úrad SR