Preskočiť na hlavný obsah

Vysokoškoláci v Prešovskom kraji

2. júna 2022

V spolupráci s kolegom analytikom Mgr. Andrejom Chromečkom PhD. a kolegyňou Andreou Jánošovou sme pre vás pripravili seriál o vzdelaní v krajoch SR. Dnes predstavíme Prešovský kraj. Prešovský kraj sa zaraďuje v porovnaní s ostatnými krajmi na území SR na tretie miesto v počte vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. V danom kraji žije v absolútnom počte 127 621 vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, čo predstavuje podiel 15,8 % zo všetkých obyvateľov okresu. Okres Prešov s podielom 20,5 % predstavuje okres s najvyšším počtom vysokoškolsky vzdelaných v danom kraji a zároveň je to jediný okres v kraji, ktorý presahuje celoslovenský priemer (18,4 %). Okresom s najnižším počtom vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov v Prešovskom kraji je okres Kežmarok (10,6 %).

Autor: Štatistický úrad SR