Preskočiť na hlavný obsah

Za posledných 30 rokov zaznamenala slovenská rodina odklon od tradícií najmä v tom zmysle, že rodičovstvo už nie je spájané striktne s manželstvom

5. marca 2024

Viac ako 400 000 obyvateľov Slovenska žije v rodinných domácnostiach, v ktorých partneri neuzavreli manželstvo. Za posledných 30 rokov zaznamenala slovenská rodina odklon od tradícií najmä v tom zmysle, že rodičovstvo už nie je spájané striktne s manželstvom. Vyplýva to z publikácie Štatistického úradu SR s názvom Rodinné správanie populácie Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder.

„V čoraz väčšej miere sa v spoločnosti tolerujú rôzne formy predmanželských párových spolužití. Tie sú vyhľadávané predovšetkým mladými slobodnými osobami. Ich primárnou funkciou je testovanie vzťahu pred uzavretím manželstva, no viaceré signály naznačujú, že mnohé z nich sú trvalejšieho charakteru a v podstate nahrádzajú funkcie manželského zväzku," uviedla Stauder. Kohabitácie sú obľúbené aj medzi rozvedenými a ovdovenými osobami.

K 1. januáru 2021 bolo na Slovensku 133 498 domácností založených kohabitáciou heterosexuálneho páru, čo predstavuje 9,4 percenta z rodinných domácností, a v tomto type rodín žije 408.077 obyvateľov (7,5 percenta populácie SR).

Rodiny založené kohabitáciou majú podľa Štatistického úradu SR najčastejšie jedno dieťa. Kohabitujúcich rodín s jedným závislým dieťaťom je 73 000, čím tvoria viac ako polovicu (55 percent). Druhým najčastejším typom sú rodiny bez detí, ktorých je 50 000, tvoria 37 percent.

Čo sa týka vekového rozdielu kohabitantov, vyše dvoch tretín párov tvoria starší druhovia s mladšími družkami, čo predstavuje 68 percent rodín.

Výsledky starších sčítaní ukazovali, že hlavnou skupinou osôb deklarujúcich spolužitie ako druh a družka boli rozvedení obyvatelia, ich podiely u mužov i žien sa pohybovali medzi 40 až 50 percentami. „Sčítanie z roku 2021 ukázalo zmeny v štruktúre kohabitantov podľa rodinného stavu. Až 63 percent osôb v kohabitantskom vzťahu je slobodných, rozvedené osoby tvoria podiel len okolo 27 percent a 7 percent osôb ešte svoje predchádzajúce manželstvo právne neukončilo a má rodinný stav ženatí/vydaté," priblížila Stauder.

Medzi kohabitujúcimi pármi prevláda vysoká miera homogamie v národnosti, ale aj otázke náboženského vyznania. Rovnaké najvyššie dosiahnuté vzdelanie má 49,3 percenta párov žijúcich v kohabitácii. Viac ako 58 percent rodín založených kohabitáciou žije v mestách

Článok

Autor: Štatistický úrad SR