Preskočiť na hlavný obsah

Židovská národnosť

25. januára 2023

Dostupné údaje zo sčítaní o národnostnej štruktúre obyvateľstva Slovenska ukazujú, že v roku 1930 sa na Slovensku k židovskej národnosti prihlásilo 72 678 osôb. Podľa údajov SODB 2021 žije na Slovensku 596 obyvateľov so židovskou národnosťou. V roku 1930 sa k židovskej národnosti hlásilo až 72 678 obyvateľov, čo predstavovalo takmer 2,2 % populácie Slovenska. V roku 1930 sa celkovo sčítalo 3 329 793 obyvateľov Slovenska. V roku 1991 sa sčítalo 5 274 335 ľudí na Slovensku a historicky najmenej so židovskou národnosťou, len 134 obyvateľov. Vyjadrené percentom 0,00 %. Rovnaká situácia bola aj v roku 2001 pri sčítaní, opäť s počtom 218 obyvateľov židovskej národnosti, Židia predstavovali 0,00 %. V rokoch 2011 a 2021 sa k židovskej národnosti prihlásilo 631 obyvateľov v roku 2011 a 596 obyvateľov v roku 2021 a tak židovská národnosť dosiahla v týchto rokoch sčítania 0,01 %. V roku 2021 sa však zisťovala národnosť aj ďalšou otázkou a k židovskej národnosti ako ďalšej sa prihlásilo 1 242 obyvateľov, čo predstavovalo viac ako 0,4 % z obyvateľov, ktorí si ďalšiu národnosť uviedli. Najviac obyvateľov so židovskou národnosťou sa sústreďuje na Západnom Slovensku, a to konkrétne v Bratislavskom kraji (195), najmenej v Trenčianskom kraji (42). Medzi päť obcí s najväčším počtom obyvateľov židovskej národností patria mestské časti Bratislavy a Košíc.

Autor: Štatistický úrad SR