Preskočiť na hlavný obsah

Žilinský kraj

7. septembra 2022

Po Trnavskom a Trenčianskom kraji zaznamenal práve Žilinský najvyšší pokles podnikateľov. Medzicenzálne tu podnikatelia poklesli o 0,7 percentuálneho bodu. V roku 2011 tvorili podnikatelia v kraji 15,9 % podiel pri počte 48 447 osôb. V roku 2021 bol zoznámený podiel 15,2 % pri počte 51 500 obyvateľoch. Pri postavení v zamestnaní aj v tomto kraji narástli zamestnanci o 3,7 percentuálneho bodu. V roku 2011 tvorili 73,2 % podiel a v roku 2021 76,9 % podiel. V roku 2011 mal Žilinský kraj 222 712 zamestnancov a v roku 2021 to bolo 260 803 osôb, ktoré si pri ukazovateli postavenie v zamestnaní udávali „zamestnanec“.

Autor: Štatistický úrad SR