Preskočiť na hlavný obsah

Mediálne aktuality

5. septembra 2022

Deti zasadli do školských lavíc

Podľa SODB 2021 sme mali v rozhodujúcom okamihu sčítania 30 242 chlapcov vo veku 5 rokov a 28 419 dievčatiek. Práve tieto deti v roku 2022 zasadnú do školských lavíc ako prváci.

viac

31. augusta 2022

Nitriansky kraj

V Nitrianskom kraji tiež stúpol počet osôb v skupine zamestnanci o 3,6 percentuálneho bodu. Počet ani podiel podnikateľov sa medzicenzálne nezmenil. V roku 2011 si pri postavení v zamestnaní v kraji udávalo zamestnanec 225 600 osôb (75,3 %) a v roku 2021 to bolo 256 876 obyvateľov (78,9 %). Pri postavení v zamestnaní v skupine podnikateľ nenastala v kraji zmena. Od roku 2011 do roku 2021 tvoria podnikatelia 13,6 % podiel v kraji. Viac ako 44 tisíc osôb si udáva pri ukazovatele postavenie v zamestnaní „podnikateľ“.

viac

30. augusta 2022

Trnavský kraj

V Trnavskom kraji vidno najvýraznejší posun v oboch skupinách. V skupine zamestnanci nastal nárast až o 5,4 percentuálneho bodu. V skupine podnikatelia nastal pokles o 0,8 percentuálneho bodu. Čo je najviac v SR. V roku 2011 v Trnavskom kraji žilo 194 533 zamestnancov ( 75,2 %) a 35 167 podnikateľov (13,6 %). Rok 2021 priniesol 227 898 zamestnancov ( 80,6 %) a pri postavení v zamestnaní si podnikateľ udalo v kraji 36 263 obyvateľov. Opäť na vysvetlenie údaj vychádza z celkového počtu obyvateľov v rámci štruktúry podľa postavenia v zamestnaní v kraji.

viac

29. augusta 2022

Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji sa medzi rokmi 2011 a 2021 zvýšil počet zamestnancov o 3,4 percentuálneho bodu. V roku 2011 si pri postavení v zamestnaní uviedlo „zamestnanec“ 233 458 ľudí a v roku 2021 tu bolo 298 029 zamestnancov. V Bratislavskom kraji sa zvýšil o 0,1 percentuálneho bodu aj podiel podnikateľov. V roku 2011 tvorili podnikatelia 14,3 % podiel (43 886 obyvateľov) a v roku 2021 sa podiel podnikateľov zvýšil na 14,4 % (54 009 osôb). Vo všetkých krajoch prevláda počet zamestnancov nad počtom podnikateľov. Najvyšší nárast zamestnancov je zaznamenaný v Trnavskom kraji (o 5,4 percentuálneho bo...

viac

25. augusta 2022

Zamestnať sa, či podnikať?

Početne  narástli obe skupiny, avšak podiel podnikateľov sa v rámci štruktúry obyvateľov podľa postavenia v zamestnaní znížil (o 0,2 percentuálneho bodu) vzhľadom na vyšší počet zamestnaných osôb, podiel zamestnancov stúpol početne i podielovo (o 3,6 percentuálneho bodu). V rámci štruktúry obyvateľov podľa postavenia v zamestnaní, ich v roku 2021 bolo spolu 2 553 891 a v roku 2011 ich bolo spolu 2 305 315.

viac

23. augusta 2022

Najčastejším zamestnaním na Slovensku už nie je robotník či remeselník - 24hod.sk

Manažér úseku štatistík a prognózovania výskumno-štatistickej a poradensko-konzultačnej spoločnosti Trexima Bratislava Ľubomír Kadlečík sa pre TASR vyjadril, že podľa zatrieďovania zamestnaní bol rast zamestnancov v hlavných triedach zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, špecialisti, technici a odborní pracovníci aj administratívni pracovníci.

viac

21. augusta 2022

Košický kraj a zamestnania

V Košickom kraji najviac obyvateľov v roku 2011 pracovalo v službách a obchode, potom ako technici a odborní pracovníci a operátori a montéri strojov a zariadení. V roku 2021 aj tu sú na prvom mieste špecialisti, nasledujú pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci.

viac

20. augusta 2022

Prešovský kraj a zamestnania

V Prešovskom kraji bolo v roku 2011 najviac robotníkov a remeselníkov, nasledovali pracovníci v službách a obchode a operátori a montéri strojov a zariadení. V roku 2021 sa aj tu diametrálne situácia zmenila. Kraj má najviac špecialistov, pracovníkov v službách a obchode a technikov a odborných pracovníkov.

viac

19. augusta 2022

Banskobystrický kraj a zamestnania

V Banskobystrickom kraji v roku 2011 svoj pracovný život najviac obyvateľov spojilo so službami a obchodom. Nasledovali technici a odborní pracovníci a kvalifikovaní robotníci a remeselníci. V roku 2021 kvalifikovaní robotníci a remeselníci z TOP 3 zamestnaní úplne vypadli. Banskobystričania sú ako ostatná časť SR hlavne špecialisti, nasledujú pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci.

viac

18. augusta 2022

Žilinský kraj a zamestnania

V Žilinskom kraji pracovalo najviac obyvateľov v roku 2011 v týchto troch oblastiach. Ako kvalifikovaní robotníci a remeselníci, pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci. V roku 2021 sa situácia diametrálne zmenila a robotníkov a remeselníkov nahradili špecialisti. Ďalšie dve veľké skupiny dnes v kraji tvoria pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci.

viac

Zobrazené záznamy: 11 - 20 z 114

Autor: Štatistický úrad SR