Preskočiť na hlavný obsah

Mediálne aktuality

7. júna 2022

Predstavujeme naše regionálne pracoviská - pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Riaditeľ pracoviska ŠÚ SR v Prešove Ing. Ján Kozoň, PhD. pôsobí na rôznych pozíciách v Štatistickom úrade Slovenskej republiky už dlhšie, ale na pozíciu riaditeľa pracoviska ŠÚ SR v Prešove nastúpil len nedávno. Vystriedal v nej legendárneho riaditeľa Ing. Jána Cupera, ktorý odišiel do dôchodku a štatistike úspešne venoval celý svoj kariérny život. Jánovi Cuperovi želáme príjemný a aktívny život na dôchodku a Jánovi Kozoňovi veľa úspechov v práci. Potrebujete kontaktovať pracovisko ŠÚ SR v Prešove? Nech sa páči! Plzenská 2, 080 16 Prešov, telefón: +421 51 7735 223, e-mail admin.po@statistics.s...

viac

6. júna 2022

SERIÁL O NETRADIČNOM NÁBOŽENSKOM VYZNANÍ V KRAJOCH. DNES - Prešovský kraj.

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus. Oproti rôznorodému Bratislavskému kraju stojí Prešovský, kde obyvatelia vyznávajú pre naše územie tradičné náboženstvá. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskoka...

viac

6. júna 2022

Košický kraj a kvalita bývania

Prinášame vám seriál zaujímavých informácií o kvalite bývania v krajoch SR na základe základných výsledkov SODB 2021 o domoch a bytoch. Podrobnejšie predstavíme Košický kraj. Najvyšší podiel bytov s vaňou alebo so sprchovacím kútom v byte zo všetkých okresov SR sa nachádza v okrese Košice III a Košice II, kde je podiel bytov s vaňou alebo so sprchovacím kútom v byte takmer 100 % (Košice III (99,37 %); Košice II (98,86 %)). V rámci všetkých krajov SR prevládajú aj v Košickom kraji vaňa a sprchovací kút v byte, kde je podiel bytov s vaňou alebo so sprchovacím kútom v byte skoro 94 % (93,69 %). V...

viac

6. júna 2022

VŠ vzdelanie v Trenčianskom kraji

V spolupráci s kolegom analytikom Mgr. Andrejom Chromečkom PhD. a kolegyňou Andreou Jánošovou sme pre vás pripravili seriál o vzdelaní v krajoch SR. Dnes predstavíme Trenčiansky kraj. Podiel VŠ vzdelaných obyvateľov (16,7 %) spomedzi obyvateľov kraja radí Trenčiansky kraj na štvrtú pozíciu v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska. V absolútnych počtoch (96 298) vysokoškolsky vzdelaných je na siedmom a zároveň predposlednom mieste spomedzi krajov. V dvoch z deviatich okresov kraja presahuje podiel VŠ vzdelaných obyvateľov celoslovenský priemer (18,4 %). Ide o okresy Trenčín (21,4 %) a Považská ...

viac

6. júna 2022

POZOR NOVÝ SERIÁL O NETRADIČNOM NÁBOŽENSKOM VYZNANÍ V KRAJOCH. DNES - Bratislavský kraj

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus. DNES - Bratislavský kraj. Bez náboženského vyznania je v kraji takmer 40 % obyvateľov. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej repub...

viac

6. júna 2022

Predstavujeme naše regionálne pracoviská - pracovisko ŠÚ SR v Trnave

Riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Trnave Ing. Jela Gažová je stabilnou a dlhodobou oporou Štatistického úradu Slovenskej republiky. Potrebujete kontaktovať pracovisko ŠÚ SR v Trnave? Nech sa páči! Pracovisko ŠÚ SR v Trnave Osvaldova 2, 917 23 Trnava, telefón: +421 33 5566 111, e-mail: trnava@statistics.sk

viac

2. júna 2022

Predstavujeme naše regionálne pracoviská - pracovisko ŠÚ SR v Žiline

Riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Žiline Ing. Oľga Chovanová aj osobne prispela k metodickej podpore obcí pri online samosčítaní. Žilinský kraj mal najviac online samosčítaných obyvateľov v SR. Potrebujete kontaktovať pracovisko ŠÚ SR v Žiline? Nech sa páči: Pracovisko ŠÚ SR v Žiline Framborská 23, 011 21 Žilina, telefón: +421 41 5113 201, e-mail: administratorza@statistics.sk

viac

2. júna 2022

Predstavujeme naše regionálne pracoviská - Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici

Riaditeľka Sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici Ing. Zlata Jakubovie, CSc. patrí medzi veľké osobnosti slovenskej štatistiky a desaťročia pracuje spolu so svojimi kolegami na kvalitných dátach, ktoré sú nevyhnutné nie len pre sčítanie, ale pre celú našu spoločnosť. Potrebujete kontaktovať pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici? Nech sa páči: Pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica, telefón: +421 48 4323 111, e-mail: info_bb@statistics.sk

viac

2. júna 2022

Vysokoškoláci v Prešovskom kraji

V spolupráci s kolegom analytikom Mgr. Andrejom Chromečkom PhD. a kolegyňou Andreou Jánošovou sme pre vás pripravili seriál o vzdelaní v krajoch SR. Dnes predstavíme Prešovský kraj. Prešovský kraj sa zaraďuje v porovnaní s ostatnými krajmi na území SR na tretie miesto v počte vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. V danom kraji žije v absolútnom počte 127 621 vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, čo predstavuje podiel 15,8 % zo všetkých obyvateľov okresu. Okres Prešov s podielom 20,5 % predstavuje okres s najvyšším počtom vysokoškolsky vzdelaných v danom kraji a zároveň je to jediný okres v kraji...

viac

1. júna 2022

Predstavujeme Andreu Jánošovú

Predstavujeme vám našu novú kolegyňu. Mgr. Andrea Jánošová pracuje na rozšírených výsledkoch sčítania a aj vďaka nej sme priniesli seriál o vzdelaní v krajoch SR.

viac

Zobrazené záznamy: 11 - 20 z 60

Autor: Štatistický úrad SR