Preskočiť na hlavný obsah

Mediálne aktuality

5. augusta 2023

Až 89 % obyvateľov obce Jakubany sa hlási ku gréckokatolíckemu náboženskému vyznaniu!

V obci Jakubany (okres Stará Ľubovňa) sa až 89 % obyvateľov hlási ku gréckokatolíckemu náboženskému vyznaniu. Z 2 841 obyvateľov obce sa ku gréckokatolíkom prihlásilo 2 533 ľudí. Z miest nad 10 tisíc obyvateľov má Gréckokatolícka cirkev na Slovensku najviac priaznivcov vo Svidníku, kde si toto náboženské vyznanie udalo takmer 38 % obyvateľov mesta. Štvrtina obyvateľov (viac ako 25 %) sa hlási ku gréckokatolíckemu náboženskému vyznaniu aj v Stropkove.

viac

4. augusta 2023

Deň Matice slovenskej si pripomíname 4. augusta

Národná analytická správa prináša zaujímavé informácie aj o vývoji národností a národnostnej štruktúry na našom území. Dňa 4.8. si pripomíname deň Matice slovenskej. Malý pohľad do histórie. Do Výboru MS boli zvolení národovci ako Š. M. Daxner, M. M. Hodža, J. Gotčár, J. M. Hurban, A. Radlinský, M. Čulen, J. Viktorin, V. Pauliny-Tóth, G. Zechenter, C. Zoch, P. Dobšinský, E. Černý či J. Kadavý.

viac

4. augusta 2023

Pravoslávna cirkev na Slovensku má 92 % priaznivcov v obci Ruský potok!

Pravoslávne náboženské vyznanie si od 92 % obyvateľov do 85 % obyvateľov uvádzali v obciach Ruský Potok, Oľšinkov, Inovce, Krajná Porúbka a Vyšný Mirošov. Z miest nad 10 tisíc obyvateľov žije najviac pravoslávnych veriacich v meste Svidník, kde tvoria takmer 22,5 % podiel z obyvateľov mesta. V Snine nájdeme viac ako 17,4 % obyvateľov hlásiacich sa k pravoslávnemu náboženskému vyznaniu.

viac

3. augusta 2023

Evanjelická cirkev augsburského vyznania hojne zastúpená v Petrovciach!

V obci Petrovce (okres Vranov nad Topľou) žije 450 obyvateľov a z nich sa 392 hlási k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Evanjelici tu predstavujú viac ako 87 % populácie. Z miest nad 10 tisíc obyvateľov majú evanjelici silné zastúpenie v meste Myjava, kde predstavujú 38 % populácie mesta. Takmer 19 % evanjelikov žije aj v Liptovskom Mikuláši.

viac

2. augusta 2023

Až 76,5 % obyvateľov Bytče sa hlási k Rímskokatolíckej cirkvi v SR!

Najvyššie zastúpenie obyvateľov s rímskokatolíckym náboženským vyznaním žije v malej obci Vysoká – okres Sabinov. Zo 121 obyvateľov sa 120 hlási k rímskokatolíkom. Jeden obyvateľ obce je bez náboženského vyznania. V obci Beňadovo (okres Námestovo) sa z 938 obyvateľov obce hlási k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu až 927 ľudí, čo predstavuje podiel takmer 99 % obyvateľov obce.

viac

1. augusta 2023

Obec s najvyšším percentuálnym zastúpením obyvateľov bez náboženského vyznania je Slizké!

Najvyšší percentuálny podiel obyvateľov bez náboženského vyznania žije v malej obci Slizké, okres Rimavská Sobota. Bez náboženského vyznania je takmer 89 % obyvateľov obce. V obci Sirk (okres Revúca), ktorá má 1 314 obyvateľov, je bez náboženského vyznania až 1 038 obyvateľov, čo predstavuje 79 %.

viac

31. júla 2023

Učňovské vzdelanie bez maturity!

V obci Omastiná, okres Bánovce nad Bebravou, až 52,5 % obyvateľov dosiahlo stredné odborné (učňovské) vzdelanie bez maturity. Z miest nad 10-tisíc obyvateľov je najviac vyučených v Kolárove, kde tvoria viac ako 26 % podiel z obyvateľov mesta.

viac

30. júla 2023

Najviac obyvateľov so základným vzdelaním!

Najvyšší podiel obyvateľov so základným vzdelaním v SR je v obci Sútor. Zo 649 obyvateľov obce dosiahlo základné vzdelanie 441, čo predstavuje podiel takmer 68 % obyvateľov obce, 65 % podiel obyvateľov so základným vzdelaním má obec Kesovce a cez 64 % obyvateľov so základným vzdelaním je aj v obci Radnovce.

viac

29. júla 2023

Najviac VŠ vzdelaných!

Takmer 49 % obyvateľov MČ Bratislava-Staré Mesto má ukončené vysokoškolské vzdelanie. Cez 44 % vysokoškolsky vzdelaných je aj v MČ Bratislava-Karlova Ves. Takmer 42 % obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto má tiež vysokoškolské vzdelanie.

viac

28. júla 2023

Najviac rozvedených!

Viac ako 35 % obyvateľov malej obce Červeňany je rozvedených. Zo sídiel nad 10-tisíc obyvateľov je viac ako 13,6 % rozvedených v meste Lučenec.

viac

Zobrazené záznamy: 11 - 20 z 235

Autor: Štatistický úrad SR