Preskočiť na hlavný obsah

Mediálne aktuality

25. januára 2023

Židovská národnosť

Dostupné údaje zo sčítaní o národnostnej štruktúre obyvateľstva Slovenska ukazujú, že v roku 1930 sa na Slovensku k židovskej národnosti prihlásilo 72 678 osôb.

viac

24. januára 2023

Vyšlo prvé číslo vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia v tomto roku

Časopis vydáva Štatistický úrad Slovenskej republiky a v januárovom vydaní nájdete zaujímavý článok, ktorého autorom je demograf a vedec Branislav Šprocha. Zaoberá sa plodnosťou žien na Slovensku vo výsledkoch Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

viac

24. januára 2023

Najvyššiu úroveň vzdelania majú pracujúce sily prichádzajúce do Bratislavského a Košického kraja

Najvzdelanejšie pracujúce sily priťahujú Košický a Bratislavský kraj. Na druhej strane najvzdelanejšie pracovné sily utekajú z Prešovského, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Bratislavský kraj je špecifický tým, že síce do neho prichádzajú osoby s najvyššou vzdelanostnou úrovňou, ale odchádzajúci majú taktiež vysokú úroveň vzdelania. Najhoršiu situáciu vnímame v Trenčianskom kraji, z ktorého odchádzajú výrazne vzdelanejšie osoby ako prichádzajú. Tento jav voláme negatívny rozdiel vo vzdelanostnej úrovni medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi pracovnými silami. V skutočnosti jedine Košický a Bra...

viac

24. januára 2023

Najviac obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu žije v Bratislavskom kraji

Z regionálneho hľadiska žilo k 1.1.2021 najviac obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu v Bratislavskom kraji (839), najmenej v Trenčianskom kraji (95).

viac

23. januára 2023

V roku 1880 žilo na území dnešného Slovenska 5,7 % obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, ktorý si pripomenieme dňa 27.1.2023 sme pre vás pripravili seriál, ktorý sa pozerá do histórie sčítaní a podrobnejšie informuje ako sa menili od roku 1880 počty hlavne židovskej komunity v SR. Seriál odborne spracovala expertka SODB 2021 Andrea Jánošová.

viac

23. januára 2023

Trvale bývajúce obyvateľstvo je najvzdelanejšie v Bratislavskom kraji

Vďaka SODB 2021 sme mohli lepšie odhaliť podstatné javy v spoločnosti a hľadať aj nové pohľady na to, čo spoločnosť potrebuje, čo jej chýba a ako chýbajúci potenciál doplniť. Dáta SODB 2021 poslúžili aj ako podklad pre rôzne odborné štúdie. Prinášame vám seriál, ktorý sa vďaka údajom SODB 2021 môže hlbšie pozrieť na to, aký máme vzdelanostný a kariérny potenciál na Slovensku až do úrovne regiónov.

viac

7. decembra 2022

Okresné TOP – Index dochádzky do zamestnania alebo do školy v SR k 1. 1. 2021

Do okresu Bratislava I denne dochádza do školy alebo práce najviac ľudí na Slovensku. Podľa SODB 2021 do okresu Bratislava I dochádza až 91 789 ľudí a kvôli práci a škole ho opúšťa len 11 613 ľudí.

viac

6. decembra 2022

Index dochádzky do zamestnania alebo do školy v SR k 1. 1. 2021 – Košický kraj

Do Košického kraja dochádza za prácou, či do školy podľa SODB 2021 25 182 ľudí. Je to druhý najvyšší počet dochádzajúcich do školy alebo práce po Bratislavskom kraji.

viac

5. decembra 2022

Obyvateľstvo prichádzajúce podľa periodicity a smeru dochádzky do zamestnania alebo do školy v SR k 1. 1. 2021

Pozrime sa na to, čo hovoria geopriestorové výsledky o periodicite tejto dochádzky. Do Bratislavského kraja denne prichádza 44 550 ľudí za prácou, 13 743 detí a študentov do školy.

viac

4. decembra 2022

Index dochádzky do zamestnania alebo do školy v SR k 1. 1. 2021

Geopriestorové údaje nám dávajú odpoveď aj na otázku koľko ľudí do krajov prichádza za prácou, či do školy a koľko odchádza. Ako vidíme na priloženom obrázku do Bratislavského kraja za prácou či do školy prichádza 104 250 osôb a len 11958 z kraja odchádza.

viac

Zobrazené záznamy: 11 - 20 z 138

Autor: Štatistický úrad SR