Preskočiť na hlavný obsah
pin

Liptovská Štiavnica

Vytlačiť dáta
obyvatelia

Údaje o obyvateľoch

Počet obyvateľov spolu:

muži:

ženy:

Hustota obyvateľstva (ob./km²):

Štátni občania:

Cudzinci:

Veková štruktúra

0 – 14-roční:

15 – 64-roční:

65 a viac roční:

Priemerný vek (roky):

Vzdelanie

základné:

stredoškolské:

vysokoškolské:

Ekonomicky aktívni:

Najpočetnejšie náboženské vyznania

Rodinný stav

slobodný, slobodná:

ženatý, vydatá:

rozvedený, rozvedená:

vdovec, vdova:

www.scitanie.sk
domy

Údaje o domoch

Domy:

Rodinné domy:

Bytové domy:

Domy vo vlastníctve fyzickej osoby:

Domy s vodovodnou prípojkou v dome z verejnej siete:

Domy s plynovou prípojkou:

Domy s prípojkou na kanalizačnú sieť:

Obnovené domy:

bytové domy

Údaje o bytoch

Byty:

Byty v rodinných domoch:

Byty v bytových domoch:

Obecné byty:

Priemerná podlahová plocha bytu (m²):

Byty s vodovodom zo spoločného zdroja:

Byty vykurované plynom:

www.scitanie.sk