Preskočiť na hlavný obsah

Propagačno-komunikačná kampaň Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku bolo v mnohých smeroch inovatívne, čo zohľadňovala aj propagačno-komunikačná kampaň, ktorú možno považovať za najrozsiahlejšiu v histórii sčítania. Príspevok sa zameriava na komunikačno-propagačnú kampaň na sčítanie obyvateľov, ktorej hlavným cieľom bolo motivovať obyvateľov k dobrovoľnému sčítaniu sa s uvedením správnych a pravdivých údajov. Článok čitateľa oboznamuje s prípravou kampane, jej cieľmi a fázami. Opisuje formy a nástroje propagácie a komunikácie, frekvenciu kampane, monitoring médií a hodnotí dosah a výsledky kampane.

Článok na stiahnutie (pdf 2.32 MB)

Autor: Štatistický úrad SR