Preskočiť na hlavný obsah

Výzva nového konceptu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítania patria svojou prípravou a realizáciou k najrozsiahlejším štatistickým zisťovaniam a poskytujú nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o bývaní a domácnostiach. Príspevok opisuje nový koncept Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike, ktorým je integrované a plne elektronické sčítanie. Zameriava sa osobitne na prípravu sčítania v zmysle nastavených východísk z pohľadu biznis procesov a v čase. Predstavuje uskutočnené aktivity nevyhnutné na jeho realizáciu podľa nového konceptu, ktorými boli najmä analýzy a integrácie administratívnych zdrojov údajov, legislatívne zabezpečenie, úplná inovácia územnej prípravy, vývoj elektronických systémov na zber údajov.

Článok na stiahnutie (pdf 1.96 MB)

Autor: Štatistický úrad SR