Preskočiť na hlavný obsah

Ako sa medzicenzálne zmenil počet obyvateľov v Slovenskej republike vo veku 18 a viac rokov

Dospelá populácia v rámci SR medzicenzálne pribudla

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 žilo na území Slovenskej republiky 4 424 283 obyvateľov vo veku 18 a viac rokov. V predchádzajúcom sčítaní v roku 2011 bol počet obyvateľov vo veku 18 a viac rokov 4 374 620, čo je o 49 663 menej ako v roku 2021.

Slovenský fenomén v prírastku dospelej populácie v rámci SR – mestská časť Bratislava Ružinov

V období medzi SODB 2011 a SODB 2021 sme najvyšší nárast počtu obyvateľov nad 18 rokov zaznamenali v obci Bratislava – m. č. Ružinov. V roku 2011 tu žilo 57 957 obyvateľov nad 18 rokov a v roku 2021, 66 775 obyvateľov, čo predstavuje nárast o 8 818 obyvateľov.

Počet obyvateľov vo veku 18 a viac rokov v jednotlivých krajoch SR podľa SODB 2021 a porovnanie s rokom 2011

Spomedzi krajov Slovenskej republiky zaznamenal najvyšší nárast počtu obyvateľov vo veku 18 a viac rokov Bratislavský kraj. V roku 2011 tu žilo 503 962 obyvateľov nad 18 rokov a v roku 2021 to bolo 581 579 obyvateľov, čo predstavuje nárast o 77 617 obyvateľov. Výrazne menšie nárasty počtu obyvateľov vo veku 18 a viac rokov sme zaznamenali v Žilinskom, Trnavskom a Prešovskom kraji. V Žilinskom kraji sa medzi rokmi 2011 a 2021 zvýšil počet obyvateľov vo veku 18 a viac rokov o 8 920 obyvateľov, v Trnavskom kraji o 8 386 obyvateľov a v Prešovskom kraji o 4 503 obyvateľov.

Na druhej strane sme pokles počtu obyvateľov vo veku 18 a viac rokov zaznamenali v Trenčianskom kraji, Nitrianskom kraji, Banskobystrickom kraji a Košickom kraji. V Košickom kraji sa počet obyvateľov vo veku 18 a viac rokov znížil o 4 307 obyvateľov, v Nitrianskom kraji o 6560 obyvateľov. Výraznejší pokles počtu obyvateľov vo veku 18 rokov a viac sme zaznamenali v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. V Trenčianskom kraji sa počet obyvateľov vo veku 18 a viac rokov znížil z 494 494 (SODB 2011) na 481 287 (SODB 2021), čo predstavuje pokles o 13 207 obyvateľov. Najvyšší pokles počtu obyvateľov vo veku 18 a viac rokov sme zaznamenali v Banskobystrickom kraji, kde sa počet obyvateľov 18 ročných a starších znížil z 539 444 (SODB 2011) na 513 755 (SODB 2021), čo predstavuje pokles o 25 689 obyvateľov.

Autor: Štatistický úrad SR