Preskočiť na hlavný obsah

Československé vzťahy vyjadrené národnosťou podľa SODB 2021

Česká národnosť vzrástla moravská na historickom minime

V roku 2001 sa k českej národnosti hlásilo 44 620 obyvateľov (0,8 %) a v roku 2011 to bolo 30 367 obyvateľov (0,6 %). Na základe výsledkov SODB 2021 sa k českej národnosti prihlásilo takmer 29-tisíc (28 996) obyvateľov, čo predstavuje 0,5 %. Ako ďalšiu národnosť českú si uviedlo takmer 17-tisíc (16 715) obyvateľov, čo predstavuje 5,5 % z obyvateľov, ktorí si uviedli aj ďalšiu národnosť. Spolu sa tak k českej národnosti hlási takmer 46 000 obyvateľov, čo je za dve desaťročia v sčítaniach najviac. Moravská národnosť naopak zaznamenala historický pokles. Spolu sa s moravskou národnosťou seba identifikuje 2049 obyvateľov. Je to historicky najmenej za posledných 20 rokov. V roku 2001 sa k moravskej národnosti prihlásilo 2 348 (0,04%), a v roku 2011 3 286 (0,04%) obyvateľov.

Česká národnosť a ďalšia národnosť česká podrobne

Koľko obyvateľov sa prihlásilo k českej národnosti v SODB 2021 a koľko si ju uviedlo ako ďalšiu národnosť?

Na základe výsledkov SODB 2021 sa k českej národnosti prihlásilo takmer 29-tisíc (28 996) obyvateľov, čo predstavuje 0,5 %. Ako ďalšiu národnosť českú si uviedlo takmer 17-tisíc (16 715) obyvateľov, čo predstavuje 5,5 % z obyvateľov, ktorí si uviedli aj ďalšiu národnosť.

V roku 2001 sa k českej národnosti hlásilo 44 620 obyvateľov (0,8 %) a v roku 2011 to bolo 30 367 obyvateľov (0,6 %).

Koľko obyvateľov sa prihlásilo k českej národnosti a uviedlo si ju ako ďalšiu národnosť v krajoch?

Najvyšší počet obyvateľov hlásiacich sa k českej národnosti má trvalý pobyt v Bratislavskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Z nich má najvýraznejšie zastúpenie Bratislavský kraj, v ktorom žije 6,4 tisíca obyvateľov s českou národnosťou. V porovnaní so sčítaním v roku 2011 sa zastúpenie českej národnosti medzi obyvateľmi krajov SR výraznejšie nezmenilo. Na základe výsledkov SODB 2011 bolo najviac obyvateľov hlásiacich sa k českej národnosti v Bratislavskom (6 820; 1,1 %), Žilinskom (4 195; 0,6 %) a Trenčianskom kraji (4 106; 0,7 %).

Ako ďalšiu národnosť českú si najčastejšie uvádzali v západnej a severnej časti Slovenska, konkrétne sú to opäť kraje Bratislavský, Žilinský a Trenčiansky. Z nich má najvyšší absolútny počet Bratislavský kraj (takmer 4-tisíc).

V ktorej obci si českú národnosť uviedlo najviac obyvateľov?

Nad 5 % obyvateľov s českou národnosťou sa dostali len obce Macov (5,8 %) a Vladiča (7,7 %). Početne najviac obyvateľov hlásiacich sa k českej národnosti je v Bratislave-Petržalke, v ktorej má trvalý pobyt 1 039 obyvateľov s českou národnosťou. Nasledovala Žilina (797) a Bratislava-Ružinov (753). Žiadna obec na Slovensku nemá výraznejšie zastúpenie českej národnostnej menšiny medzi obyvateľmi.

V Bratislave-Petržalke bolo aj na základe výsledkov SODB 2011 najviac obyvateľov s českou národnosťou (1 200).

V prípade ďalšej národnosti českej najviac obyvateľov žije v Bratislave-Petržalke (639), Bratislave-Ružinov (505) a Žiline (487).

Moravská národnosť a ďalšia národnosť moravská podrobne

Koľko obyvateľov sa prihlásilo k moravskej národnosti v SODB 2021 a koľko si ju uviedlo ako ďalšiu národnosť?

Na Slovensku sa k moravskej národnosti hlási marginálny počet obyvateľov. Podľa sčítania 2021 ich bolo 1098 čo tvorí podiel 0,02%. Môžeme teda zjednodušene povedať, že jeden z 5 000 obyvateľov Slovenska sa hlási k moravskej národnosti. Ako ďalšiu národnosť si národnosť moravskú uviedlo 951 obyvateľov. Spolu sa teda s moravskou národnosťou seba identifikuje 2049 obyvateľov.

Je to historicky najmenej za posledných 20 rokov. V roku 2001 sa k moravskej národnosti prihlásilo 2 348 (0,04%), a v roku 2011 3 286 (0,04%) obyvateľov. Pre porovnanie, v Českej republike sa k moravskej národnosti prihlásilo 5 % obyvateľov z tých, ktorí otázku na národnosť vyplnili.

Ako je to s moravskou národnosťou v krajoch SR?

Obyvatelia moravskej národnosti sa koncentrujú najmä na západe republiky, v krajoch susediacich s Českom. Najvýraznejšie zastúpenie majú v Bratislavskom (0,04%), a Trenčianskom kraji (0,03%).

Najviac obyvateľov ktorí si uviedli druhú národnosť moravskú sa koncentruje, do totožných oblastí na západe republiky, najviac ich teda žije v Bratislavskom a Trenčianskom kraji.

V ktorej obci si moravskú národnosť uviedlo najviac obyvateľov?

Moravská národnosť netvorí na Slovensku kompaktnejšie zastúpenie. Existuje iba jedna obec – Koválovec v okrese Skalica, kde tvoria obyvatelia hlásiaci sa k moravskej národnosti viac ako 2 % obyvateľstva. V ďalších 4 obciach Blahová, Ivančiná, Ondrášová a Bottovo presahuje ich podiel 1%. Počtom najviac obyvateľov hlásiacich sa k moravskej národnosti stretneme v Bratislave – mestskej časti Petržalka, spolu ich tu žije 55 (0,05 %). Nasledujú mesto Trenčín 43 (0,08 %) a Bratislavská mestská časť Ružinov (0,05 %).

Za zmienku stojí, že ako ďalšiu národnosť si národnosť moravskú zvolilo 49 obyvateľov bratislavskej mestskej časti Ružinov.

Autor: Štatistický úrad SR