Preskočiť na hlavný obsah

DEŇ EURÓPY očami sčítania

Dňa 9. mája sme si pripomenuli DEŇ EURÓPY. V tento deň si pripomíname vznik Európskej únie. Byť súčasťou Európskej únie pre nás znamená mnohé vzájomné prepojenia, ktoré si na prvý pohľad ani neuvedomujeme. Týkajú sa aj tak významného štatistického zisťovania, akým je sčítanie. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa v referenčnom roku 2020/2021 konalo súbežne nielen v Európe, ale na celom svete. Bolo významne poznačené pandémiou COVID-19, s ktorou bojovali všetky štáty súbežne.

Sčítanie a európske štáty

S rôznymi formami obmedzení sa stretávali všetci realizátori sčítania. Národné stránky štatistických úradov uvádzali posuny v termínoch a dôvody, prečo k posunu v rámci termínov realizácie sčítania dochádzalo. Stručne môžeme hodnotiť, že niektoré krajiny dokázali sčítanie s rôznymi menšími či väčšími komplikáciami zrealizovať v pôvodnom plánovanom termíne, iné predlžovali čas sčítania a boli aj také, ktoré cenzus o rok odložili.

V pôvodne plánovanom termíne zrealizovalo sčítanie napríklad Česko. Krajiny ako napríklad Poľsko, Chorvátsko a Grécko posunuli realizáciu sčítania. Krajiny ako Bulharsko, Luxembursko a Portugalsko, ako aj ďalšie krajiny EÚ tiež menili pôvodne plánovaný čas sčítania a sčítanie zrealizovali až počas nasledujúceho roku. Nemecko, Írsko a Maďarsko posunulo cenzus tiež na rok 2022. Taliansko napríklad postihlo ochorenie COVID-19 priamo v realizačnom štábe a mali veľa chorých spolupracovníkov. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sčítavalo počas pandémie rôzne, tak ako im epidemiologická situácia dovolila. Situácia tu bola jedinečná v tom, že sčítanie sa v roku 2021 realizovalo len v prípade Anglicka, Walesu a Severného Írska. Sčítanie v Škótsku bolo odložené na rok 2022.

Vzájomná výmena vzácnych skúsenosti

Pandémia COVID-19 komplikovala sčítanie nielen v Európe, ale na celom svete. Všetky krajiny bojovali s obmedzením osobných kontaktov, obmedzením mobility a mnohí s prísnym lockdownom. Čo môžeme ale jednoznačne hodnotiť ako prínos, je vzájomné zdieľanie skúseností a následné získanie dát nielen na národnej, ale na celosvetovej úrovni.

2021 Population and Housing Census and challenges for the future

Na veľkom prínose zdieľania informácii sa zhodli aj experti sčítania krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí sa stretli v apríli na spoločnom workshope v Bratislave. Štatistický úrad Slovenskej republiky hostil expertov na sčítanie obyvateľov, domov a bytov z krajín Vyšehradskej štvorky. Na dvojdňovom workshope si odborníci vymieňali skúsenosti s inováciami z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov a diskutovali ako budú pokračovať v produkcii údajov o obyvateľoch. Začali sa efektívnejšie využívať informačné technológie a došlo aj k intenzívnejšiemu využívaniu administratívnych zdrojov údajov a iných zdrojov údajov, než sa pôvodne predpokladalo. Toto využitie malo pozitívny dosah na kvalitu dát. Iné dosahy na metodiku a samotný proces sčítania sa určite odrazia pri príprave ďalšieho cenzu.

Slovensko predsedá krajinám V4 od júla 2022 do konca júna 2023. Medzinárodný workshop "2021 Population and Housing Census and challenges for the future", ktorý sa konal 25. a 26. apríla 2023 v Bratislave je súčasťou odborného programu v rámci aktivít pre štatistiku, ktoré zastrešuje Štatistický úrad SR.

Autor: Štatistický úrad SR