Preskočiť na hlavný obsah

Deň matiek

Dňa 14. mája si pripomíname deň matiek. Prinášame vám zaujímavé informácie zo SODB 2021 o matkách v Slovenskej republike.

Až 74 % žien vo veku nad 15 rokov sa počas života stalo matkami!

Z celkového počtu 2 360 760 žien starších ako 15 rokov sa 1 752 021 ženám narodilo minimálne 1 živonarodené dieťa. Takže viac ako 74 % žien vo veku nad 15 rokov sa počas života stalo matkami.

Najčastejšie matky dvoch detí!

Obyvateľky Slovenskej republiky sú najčastejšie rodičkami dvoch detí. Viac ako 35 % žien starších ako 15 rokov porodilo práve dve živonarodené deti. Matky s jedným živonarodeným dieťaťom tvoria viac ako 17 % spomedzi žien vo veku nad 15 rokov, a tak je jednodetný model v súčasnosti druhým najčastejším typom materstva. Matky s tromi živonarodenými deťmi tvoria viac ako 14 % spomedzi žien, ktoré prekročili hranicu fertilného veku 15 rokov a viac ako 4 % žien vo veku nad 15 rokov porodilo štyri živonarodené deti. Matky s piatimi alebo viacerými deťmi tvoria necelé 3 % zo žien starších ako 15 rokov.

TOP na úrovni krajov!

  • Vo všetkých krajoch sú najčastejšie matkami ženy vo veku nad 15 rokov s dvoma živonarodenými deťmi.
  • V Žilinskom a Prešovskom kraji sú druhými najpočetnejšími matkami tie, ktoré porodili tri živonarodené deti.
  • Vo všetkých krajoch (okrem Žilinského a Prešovského kraja) sú druhými najpočetnejšími matkami ženy s jedným živonarodeným dieťaťom.
  • V Prešovskom a Košickom kraji býva najviac matiek, ktoré priviedli na svet päť alebo viac živonarodených detí. Dovedna ich žije v týchto dvoch krajoch 33 677 a tvoria takmer polovicu (49,6 %) zo všetkých matiek SR s aspoň piatimi živonarodenými deťmi. Vo zvyšných šiestich krajoch žije spolu 34 259 matiek s piatimi alebo viac živonarodenými deťmi.
  • Najviac žien, ktoré sa aspoň raz za život stali matkami, čiže priviedli na svet aspoň 1 živonarodené dieťa, je vo vekovej kategórii 40 – 44 rokov.

Ženy 15-ročné a staršie s aspoň 1 živonarodeným dieťaťom v SR, 1. 1. 2021

Ženy 15-ročné a staršie s aspoň 1 živonarodeným dieťaťom v SR, 1. 1. 2021 graf

Autor: Štatistický úrad SR