Preskočiť na hlavný obsah

Medzinárodný deň ľudských práv očami SODB 2021 vo vybraných ukazovateľoch

Ženy podnikateľky v SR

V geopriestorových výsledkoch môžete napríklad vidieť, že najviac žien – podnikateliek žije v Košickom kraji. Z podnikateľov kraja je takmer 35% žien. Na druhom mieste je Bratislavský kraj, kde z počtu podnikajúcich obyvateľov tvoria ženy cez 34 %. Na treťom mieste v počte podnikajúcich žien je Banskobystrický kraj. Z počtu podnikajúcich je 32% žien. V kraji Nitrianskom tvoria ženy z počtu podnikajúcich 28,4%. Nasleduje Trenčiansky kraj s 28,3 % podnikajúcich žien (z celkového počtu podnikateľov). V Prešovskom kraji tvoria podnikajúce ženy z množiny podnikateľov takmer 25%. Najmenej podnikateliek žije v Žilinskom kraji, niečo cez 22% z tu žijúcich podnikajúcich osôb.

Zaujímavým faktom je, že Prešovský kraj má zároveň prvenstvo v počte podnikateľov na Slovensku celkovo. Z obyvateľov kraja podniká až 16 % obyvateľov, na druhom mieste sú podnikatelia v Žilinskom kraji, kde má nejaký druh vlastného biznisu takmer 15% obyvateľov. V Bratislavskom kraji žije a podniká viac ako 14% obyvateľov. V kraji Nitrianskom je to 13,65%, v Banskobystrickom a Trnavskom podobne - tesne pod 13%. V Trenčianskom kraji podniká 12% obyvateľov.

Opäť zaujímavým faktom je, že na poslednom mieste v počte podnikateľov je kraj Košický, kde podnikatelia podľa zistení SODB 2021 tvoria len 11,7% a pomerovo tu podniká najviac žien na Slovensku.

Ženy ovládli priemysel

Poďme sa pozrieť ako sa ženy uplatnili v jednotlivých odvetviach priemyslu. Najviac obyvateľov SR pracuje v priemyselnej výrobe, je to takmer 18 % populácie v absolútnom čísle až 455 506 ľudí. Druhú veľkú skupinu tvorí veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov. V tomto odvetví ekonomickej činnosti pracuje cez 13 % obyvateľov Slovenskej republiky – až 332 997. Zamerajme sa podrobnejšie, ale na priemysel, ktorý býval doména mužov. Koľko žien do tohto odvetvia ekonomickej činnosti preniklo? V Trenčianskom kraji do priemyselnej výroby preniklo až 39% žien. V Trnavskom a Nitrianskom kraji je to zhodne cez 36% žien. V Prešovskom kraji je to 35% žien, v Žilinskom 34,4 % žien a v Banskobystrickom 33,6% žien. V priemyselnej výrobe menej pracujú ženy v kraji Bratislavskom a Košickom, kde z celkového počtu zamestnaných obyvateľov v priemyselnej výrobe tvoria len niečo cez 30%.

Stránka www.scitanie.sk pre verejnosť, študentov, učiteľov...

Existuje množstvo príkladov, ktoré si môže vďaka stránke www.scitanie.sk dohľadať aj laická verejnosť. Vyhľadávanie v základných výsledkoch je jednouché a v sekcii „Návody“ nájde záujemca aj inštruktážne videá. Tie sú zverejnené aj na YouTube SODB 2021. Geopriestorové výsledky vďaka interaktívnym mapám poskytujú krásnu a jednouchú odpoveď na mnohé otázky o našej spoločnosti. Naše údaje sme čerpali zo základných výsledkov a geopriestorových údajov. Sprostredkúvame link na zdroj tu:

Obyvateľstvo podľa odvetví ekonomickej činnosti (NACE - sekcie) v SR k 1. 1. 2021

Priemyselná výroba:
https://gis.scitanie.sk/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=3c37df7f8eb84f75819b0c07a4800aed

Obyvateľstvo podľa postavenia v zamestnaní v SR k 1. 1. 2021

Podnikateľ
https://gis.scitanie.sk/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=f4dee2231f394c5fae8f8fcbf247670f

Autor: Štatistický úrad SR