Preskočiť na hlavný obsah

Rusínske Vianoce

Rusínska národnosť podľa SODB 2021

Podľa SODB 2021 sa k rusínskej národnosti hlási 23 746 trvalo bývajúcich obyvateľov Slovenskej republiky. Tento počet predstavuje 0,44 % populácie. Najviac Rusínov žije v Prešovskom kraji. Tu sa k rusínskej národnosti hlási až 19 601 obyvateľov a tvoria 2,42 % obyvateľov kraja. Výraznejší počet obyvateľov hlásiacich sa k rusínskej národnosti žije v Košickom kraji. Tu sa k rusínskej národnosti hlási 2 323 obyvateľov a tvoria 0,3 % populácie kraja. V Bratislavskom kraji sa k rusínskej národnosti prihlásilo 994 obyvateľov kraja. Najmenej obyvateľov, ktorí si uviedli rusínsku národnosť žije v Trenčianskom kraji. V tomto kraji sa k Rusínom hlási len 129 obyvateľov.

Ďalšia národnosť Rusínom pomohla

Podľa ďalšej národnosti sa k rusínskej národnosti ako k ďalšej hlási až 39 810 obyvateľov, čo predstavuje 13 % populácie, ktorá sa k ďalšej národnosti prihlásila. Rusíni zároveň výrazne narástli počtom práve v odpovedi na ďalšiu národnosť. Najviac obyvateľov, ktorí si ako ďalšiu národnosť uviedli rusínsku, žije opäť v Prešovskom kraji – až 30 203 obyvateľov kraja. V Košickom kraji sa k rusínskej národnosti ako k ďalšej hlási 5 929 obyvateľov a v Bratislavskom kraji je to 1 897 obyvateľov. Opäť najmenej obyvateľov, ktorí sa hlásia k rusínskej národnosti ako k ďalšej žije v Trenčianskom kraji. Tu si rusínsku národnosť ako ďalšiu uviedlo 285 obyvateľov.

Materinský jazyk rusínsky sa vytráca

Zaujímavosťou SODB 2021 je, že k rusínskemu jazyku ako materinskému sa hlási 38 679 obyvateľov, čo tvorí 0,71 %. Súčtom národnosti a ďalšej národnosti sa k Rusínom hlási 63 556 obyvateľov, ale hlásia sa k pôvodu a jazyk sa podľa zistení SODB 2021 vytráca. V roku 2011 si materinský jazyk rusínsky uviedlo 55 469 obyvateľov.

Opäť najviac obyvateľov si uviedlo materinský jazyk rusínsky v Prešovskom kraji – 32 365 obyvateľov, čo predstavuje 4 % obyvateľov kraja. Najmenej obyvateľov si materinský jazyk rusínsky uviedlo v Trenčianskom kraji len 193 obyvateľov kraja, čo predstavuje 0,03%.

Všetkým Rusínom želáme krásne Vianoce plné pohody.

Autor: Štatistický úrad SR