Preskočiť na hlavný obsah

SODB pre najmenších Najdôležitejšie otázky a odpovede

Štatistický úrad SR vydal unikátnu publikáciu SODB pre najmenších. Jej cieľom je popularizácia výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ale najmä priblíženie obsahu a zamerania SODB 2021 deťom. Školákom je primerane vysvetlený spôsob sčítania obyvateľov a jeho význam pre spoločnosť.

Pre akých čitateľov je publikácia určená?

Publikácia je primárne určená pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Je treba povedať, že je prvá svojho druhu a jedinečná. Treba si uvedomiť, že mnohé dnešné deti na prvom stupni už budú aktívnymi účastníkmi cenzu v roku 2031. Veríme, že budovanie vzťahu k štatistickým údajom vhodnou formou od útleho veku napomôže ich chuti sčítavať sa a s údajmi aj časom pracovať.

Aké sú formy komunikácie s deťmi v publikácii?

Deťom sa prihovára postavička „Sčítajko“, ktorá je sprievodcom publikáciou. Sčítajko vtipne a veľmi jednoducho vysvetľuje informácie, ktoré o našej spoločnosti zo SODB 2021 máme. Nabáda deti prostredníctvom ich rodičov a pedagógov, aby mu poslali mail na scitajko@statistics.sk a samozrejme najzaujímavejšie podnety zverejníme na sociálnych sieťach a odmeníme prekvapením. Publikácia je využiteľná na rôznych vyučovacích hodinách, ale i ako voľnočasová aktivita v krúžkoch alebo v školských kluboch. My ju odporúčame aj ako prázdninovú zábavu, práve vďaka možnosti získať darček, niečo si nakresliť a zabaviť sa.

Boli takéto publikácie vydané už v minulosti?

Nie neboli, unikátnosť publikácie spočíva aj v tom, že je prvá svojho druhu. Jej vznik iniciovali experti sčítania, ktorí majú deti, vnukov a videli z osobnej skúsenosti cestu ako sa deťom prihovoriť. Zhostili sa obsahu, našli formu komunikácie s deťmi a napomohli aj pútavej grafike. Tvárou publikácie je Grétka Chromečková dcéra editora Andreja Chromečka, ktorého možnosť pracovať na publikácii nadchla. Samozrejme sme ešte počas tvorby publikáciu testovali na našich deťoch a vďaka vtipnej forme a naozaj peknej detskej grafike deti bavila. Ja sama mám tri deti a najmladšia dcéra Ester si publikáciu s chuťou pozrela a dali sme ju pani učiteľke na posúdenie. Bola s ňou spokojná.

Ako sa dajú zložité analýzy vysvetliť deťom?

Kolegovia v realizačnom tíme vymysleli jednoduchý a pochopiteľný model.

Deti si na prvom stupni základnej školy ešte nevedia predstaviť počty obyvateľov uvádzané v státisícoch alebo miliónoch, preto sú výsledky sčítania pomerovo prerátané na vzorovú populáciu 100 obyvateľov Slovenska. V zjednodušenej mierke sú tak prezentované najvýznamnejšie základné populačné charakteristiky ako napríklad: pohlavie, vek, materinský jazyk či rodinný stav. Pre lepšiu názornosť sú tieto informácie vizualizované aj do formy jednoduchých a prehľadných grafov a máp.

Sú aj iné cesty ako deti zaujať?

Samozrejme grafika a celkový vizuál publikácie. Jazyk publikácie, aj prihovorenie sa deťom je napísané „detským“ jazykom. Celá publikácia vyzerá ako pracovný zošit, je farebná, prehľadná a na každej strane s deťmi komunikuje vďaka malým a vtipným upútavkám. Zvolená grafika umožňuje deťom si domčeky a iné grafické prvky aj vymaľovať a je veľmi hravá.

Môžu si deti overiť, či pochopili tému správne?

Okrem prezentácie zaujímavých faktov je súčasťou publikácie aj niekoľko interaktívnych úloh. Deti si tak môžu s pomocou pedagóga zorganizovať napríklad vlastné triedne sčítanie s následným spracovaním výsledkov a ich vyhodnotením. Žiaci si tiež môžu overiť svoje nadobudnuté vedomosti formou vtipného záverečného kvízu. No sa samozrejme je tu Sčítajko, ktorému môžu svoje triedne výsledky poslať a dostať darček.

Je publikácia dostupná aj širokej verejnosti?

Samozrejme je možné si publikáciu stiahnuť a vytlačiť. Široká verejnosť ju nájde na stránke scitanie.sk priamo v oranžovej dlaždici hneď po vstupe na stránku. Pedagógovia ju môžu žiakom poskytnúť v tlačenej podobe alebo im ju prezentovať na interaktívnej tabuli.

Prečo je pre Štatistický úrad SR edukácia mladej generácie taká dôležitá?

Je podstatné si uvedomiť, že dnešná doba sociálnych sietí a dostupných informácií môže byť pre deti rôzneho veku veľmi nebezpečná. Na internete je množstvo informácií neoverenej kvality, množstvo hoaxov. Tieto informácie sú pre deti dostupné, telefóny s pripojením na internet majú už deti na prvom stupni základných škôl. Cieľom programu gramotnosti, kde Štatistický úrad SR zaradil aj deti základných škôl, je naučiť tieto deti vyhľadať si relevantné údaje primerané ich veku, vedieť s nimi pracovať a chápať ich. A samozrejme vedieť rozoznať hoax od serióznej informácie. V skratke, o toto sa snažíme v rámci našich aktivít od základnej školy po vysokú, no a samozrejme radi si vychováme aj budúcich kolegov štatistikov.

Autor: Štatistický úrad SR