Preskočiť na hlavný obsah

Svetový deň populácie

Svetový deň populácie dňa 11. 7. 2023 (World Population Day) bol vyhlásený v roku 1989 Populačným fondom OSN ako spomienka na rok 1987, kedy počet obyvateľov na Zemi dosiahol 5 miliárd. Tento deň upozorňuje na rýchly rast populácie na svete. Rôznymi etapami vývoja prechádza aj slovenská populácia. Štatistický úrad Slovenskej republiky dňa 30. júna 2023 vydal Národnú analytickú správu, publikáciu zostavenú na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Národná analytická správa je inovatívnym publikačným produktom, ktorý poskytuje komplexný pohľad na populáciu SR a podmienky jej bývania k rozhodujúcemu okamihu sčítania.

Ako sa historicky vyvíjala slovenská populácia?

Pri príležitosti Svetového dňa populácie (UNFPA) publikáciu bližšie predstavíme a odštartujeme seriál tematických informácií z Národnej analytickej správy. Všetky tematické analýzy ukazujú ako sa naša populácia vyvinula v čase v mnohých oblastiach a ukazujú kam smeruje.

V rokoch 1872 a 1873 zabíjala na Slovensku cholera!

Podľa výsledkov prvého moderného sčítania ľudu v roku 1869 bolo na území Slovenska prítomných takmer 2,482 milióna obyvateľov. Počet obyvateľov v prvom období klesol len raz, a to medzi rokmi 1869 a 1880. Pokles predstavoval takmer 4,3-tisíca obyvateľov (pokles o 0,2 %). Úbytok obyvateľstva spôsobila najmä epidémia cholery v rokoch 1872 – 1873. Počas epidémie zomrelo približne 2,3 % obyvateľov Slovenska

Najvýraznejší nárast počtu obyvateľov bol medzi rokmi 1890 a 1900!

Nárast predstavoval vyše 187,7 tisíca obyvateľov (7,2 %). Prvým Československým sčítaním ľudu a bytov v roku 1921 bolo na území Slovenska sčítaných takmer 3 milióny obyvateľov a o necelých desať rokov, pri sčítaní v roku 1930, sa počet obyvateľov zvýšil na vyše 3,324 milióna.

Nárast o trištvrte milióna v roku 1961!

Od roku 1961 sa pri sčítaniach obyvateľov zisťuje trvalobývajúce obyvateľstvo. Uvedená zmena metodiky mohla mať vplyv na najväčší medzicenzový nárast počtu obyvateľov počas sledovaného obdobia na Slovensku. Tento nárast bol zaznamenaný medzi rokmi 1950 a 1961 a predstavoval vyše 731,7 tisíc obyvateľov (21,3 %). Krátkodobé oživenie pôrodnosti sa pri sčítaní v roku 1980 prejavilo nárastom počtu obyvateľov o 10 % (453,9 tisíc) na vyše 4,991 milióna.

Na hranici 5 miliónov obyvateľov v roku 1991!

Posledné československé sčítanie sa konalo v roku 1991 a prvýkrát v histórii sa počet trvalo bývajúcich obyvateľov dostal nad hranicu 5-tich miliónov. V nasledujúcich rokoch počet obyvateľov naďalej rástol, ale pomalším tempom. Doteraz posledné sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa na Slovensku konalo v roku 2021. Z dôvodu oživenia pôrodnosti sa tempo rastu počtu obyvateľov zvýšilo o 1 %. Nárast predstavoval 52,2-tisíc obyvateľov a k 1. januáru 2021 malo Slovensko vyše 5,449 miliónov obyvateľov.

Aká bude populácia Slovenskej republiky do roku 2080? Počet obyvateľov bude klesať už v roku 2031!

Najpravdepodobnejší budúci vývoj počtu obyvateľov predpokladá pri nasledujúcom sčítaní obyvateľov v roku 2031 pokles o 0,5 %. Vychádza to z výsledkov prognózy vývoja počtu obyvateľov Slovenska v rokoch 2022 – 2080 (Vaňo, 2022). V ďalších rokoch sčítaní sa pravdepodobne aj v dôsledku vyššej intenzity úmrtnosti pokles počtu obyvateľov ešte zintenzívni.

Po roku 2061 nebude mať Slovensko ani 5 miliónov obyvateľov!

Krátko po roku 2061 by sa počet obyvateľov Slovenska mal dostať pod hranicu 5 miliónov. Najvýraznejší pokles sa predpokladá medzi rokmi sčítania 2061 a 2071. Pokles bude pravdepodobne predstavovať 3,8 %. Vývoj počtu obyvateľov podľa vysokého scenára (predpokladá výraznejšie zvyšovanie intenzity pôrodnosti) naznačuje miernejší pokles počtu obyvateľov. Pri vývoji podľa vysokého scenára sa počas celého prognózovaného obdobia nepredpokladá pokles počtu obyvateľov pod hranicu 5 miliónov. Vývoj počtu obyvateľov podľa nízkeho scenára (predpokladá nízku intenzitu pôrodnosti a vysokú intenzitu úmrtnosti) by priniesol výrazný pokles obyvateľov. Pri nasledujúcom sčítaní obyvateľov v roku 2031 prognózuje pokles počtu obyvateľov o 1,4 % a pokles počtu obyvateľov pod hranicu 5 miliónov ešte pred sčítaním v roku 2051.

Autor: Štatistický úrad SR