Preskočiť na hlavný obsah

Svetový deň vody si pripomenieme 22. marca

Svetový deň vody bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji.

Podľa SODB 2021 má Slovenská republika 1 908 422 bytov, ktoré majú vodovod v byte. Tieto byty predstavujú 85,37 % zo všetkých bytov v SR. Slovenské domácnosti tak patria k tým šťastným na svete, nakoľko výrazná väčšina z nich má pohodlný prístup k čistej vode. Vodovod v byte z vlastného zdroja má 235 640 bytov, čo predstavuje viac ako 10,5 % bytov. Bez vodovodu je na Slovensku vyše 2 % bytov, presnejšie 45 468. Najmenej bytov bez vodovodu je v Bratislavskom kraji 670 bytov, čo predstavuje 0,2 %. Najviac bytov bez vodovodu je v Prešovskom kraji a Banskobystrickom kraji.

Na vysvetlenie. Prístup k vode vždy neznamená prípojku z verejnej siete. Byty môžu mať prístup k vode aj z vlastného zdroja. V tomto kontexte je v SR prístup k vode v bytoch veľmi dobrý, viac ako 85 % domácností má doma k dispozícii čistú vodu. Ak hovoríme o vodovodnej prípojke z verejnej siete tú má v SR len 67 % domov a takmer 16 % domov má vlastnú.

Autor: Štatistický úrad SR