Preskočiť na hlavný obsah

Učitelia v Slovenskej republike

Medzi učiteľmi a odbornými pedagogickými zamestnancami jednoznačne prevládajú ženy

V celkovom počte 117 700 učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov je 97 411 žien a 20 289 mužov. Ženy predstavujú podiel 82,8 % učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov, muži 17,2 %.

3,1 % učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov je v poproduktívnom veku

Z hľadiska ekonomických vekových skupín je v produktívnom veku (15 – 64 rokov) 114 014 učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov, tzn. 96,9 %. V poproduktívnom veku (65 a viac rokov) pracuje ešte 3 686 (3,1 %) učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov.

Vyše 4/5 učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov má vysokoškolské vzdelanie

Z celkového počtu 117 700 učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov má 81,5 % (95 872) ukončené vysokoškolské vzdelanie. V rámci vysokoškolsky vzdelaných učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov má 8 % ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (Bc.), 79 % vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (Ing.; Mgr.; MUDr. a iné) a 13 % vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa (PhD. a iné).

Oproti roku 2011 klesol celkový počet učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov o 1,7 %

Oproti roku 2011 klesol celkový počet učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov zo 119 693 na 117 700, tzn. o 1 993, čo predstavuje pokles o 1,7 %. V medzicenzálnom období významne poklesol podiel mužov medzi učiteľmi a odbornými pedagogickými zamestnancami, až o 10 percentuálnych bodov. Podľa výsledkov SODB v roku 2021 je v Slovenskej republike 117 700 učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov, 82,8 % tvoria ženy a 17,2 % muži. Podľa výsledkov SODB 2011 bol počet učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov 119 693, 73 % tvorili ženy, 27 % muži.

Učitelia v regiónoch SR

Najvyšší počet i podiel učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov zo všetkých zamestnancov je v Prešovskom kraji (19 209; 6,7 %), na druhej strane najnižší počet učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov zo všetkých zamestnancov je v Trenčianskom kraji (11 088; 4,4 %).

Z hľadiska vekovej štruktúry pracuje najviac učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov v poproduktívnom veku v Bratislavskom kraji (1 312), čo predstavuje podiel 35,6 % zo všetkých učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov v poproduktívnom veku v SR.

Najviac vysokoškolsky vzdelaných učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov je v Prešovskom kraji (16 261) a najmenej v Trenčianskom kraji (8 808). Z celkového počtu vysokoškolsky vzdelaných učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov pracuje v Prešovskom kraji 17,0 % a v Trenčianskom kraji 9,2 %.

Najvyšší počet učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov je v okrese Prešov (4 856) a najnižší v okrese Medzilaborce (265). V okrese Prešov pracuje 4,1 % učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov a v okrese Medzilaborce 0,2 % z celkového počtu učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov v SR.

Autor: Štatistický úrad SR