Preskočiť na hlavný obsah

Vďaka možnosti práce z domu (home office) nie je vzdialenosť na dochádzku do práce dôležitá

Svetový fenomén, ktorý odštartovala pandémia a síce prácu v home office už dorazil aj na Slovensko. Odhalilo to SODB 2021. Štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“, ktorá vznikla na základe údajov zo SODB 2021 veľmi presne definuje únik mozgov z regiónov SR a mapuje migráciu obyvateľov za prácou v rámci republiky. Všeobecne platí, že sa snažíme migrovať hlavne do susedných okresov, výnimkou je Bratislavský kraj, kde sa naplno prejavil absolútne nový fenomén zistený práve pri SODB 2021, ktorého existenciu výrazne ovplyvnila pandémia a síce práca z domu.

Bratislavský kraj a nový Slovenský fenomén – práca z domu

Pandémia normalizovala prácu z domu u veľkej časti slovenských zamestnávateľov a vo svete obrátila zaužívaný́ trend sťahovania sa za prácou. Vo svete sa v dôsledku rozširovania práce na diaľku zamestnanci presúvajú́ aj smerom od miesta výkonu svojej práce do regiónov s nižšími životnými nákladmi alebo vyhovujúcejšími životnými podmienkami. Tento fenomén sme vo veľkej miere zaznamenali už aj v SR. Týka sa hlavne Bratislavského kraja. Práve práca z domu odhaľuje nízky význam vzdialenosti na dochádzku za prácou v Bratislavskom kraji. Iné kraje vykazujú zatiaľ opačnú tendenciu. Tak ako sa predpokladalo takmer 122-tisíc pracovníkov pracujúcich v Bratislavskom kraji má bydlisko v inom kraji SR. Z väčšiny krajov, mimo susedného Trnavského, dochádza za prácou do Bratislavy viac ako štvrtina pracovníkov. Takto sa približujeme k svetovému trendu, kde obyvatelia žijú svoje životy vo vzdialených regiónoch a svoju prácu v pohodlí a bez obmedzenia vykonávajú práve pre kariérne rozvinutý kraj.

Geografická poloha je významným faktorom pri dochádzke za prácou s výnimkou Bratislavského kraja

Pri dochádzke do Košického kraja možno jasne vidieť ako klesá počet zamestnancov s rastúcou vzdialenosťou kraja bydliska. Až 89 % zamestnancov dochádzajúcich do Košického kraja má bydlisko v susednom Prešovskom kraji. Tu možno pozorovať, že práca z domu tzv. home office tu ešte nie je natoľko aplikovaný. Podobný trend možno pozorovať aj pri dochádzke do ostatných krajov, kde susediace kraje majú vždy výrazne vyšší počet dochádzajúcich zamestnancov ako zvyšné kraje. Spravidla v rámci SR, dochádza zo susediacich krajov viac ako 80 % dochádzajúcich zamestnancov. Preto je nesmierne potrebný rozvoj cestnej infraštruktúry, aby sa títo zamestnanci mohli do práce dopraviť. V zmysle zverejnených geopriestorových výsledkov SODB 2021 väčšina zamestnancov využíva na dochádzku do práce osobný automobil.

Výrazne viac migrujú do práce muži a osoby s vyšším vzdelaním

Z celkového počtu osôb dochádzajúcich za prácou do iného kraja ženy predstavujú len 37 % a muži až 63 % populácie SR. Ako odhalilo SODB 2021 z tradičného pohľadu sú to stále muži, ktorí migrujú za prácou. Ďalšou zaujímavosťou je vzdelanie migrujúcich osôb. Prácu mimo svojho trvalého bydliska si vo veľkej väčšine volia skôr osoby s vyšším vzdelaním. Až na pár výnimiek je vzdelanostná úroveň prichádzajúcich pracujúcich do regiónov rovnaká alebo vyššia ako obyvateľov, ktorí si uvádzajú trvalý pobyt. V priemere za všetky okresy sú prichádzajúci o 2,6 p. b. vzdelanejší ako pracujúci trvalo žijúci v regióne.

Autor: Štatistický úrad SR