Preskočiť na hlavný obsah

Zdroje energií využívané na vykurovanie v SR

Európskym parlamentom prešla nová podoba regulácie energetickej efektivity budov. Smernica určuje niekoľko dôležitých dátumov rámcujúcich zmeny vo vykurovaní a energetickej náročnosti budov. Cieľom navrhovanej revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov je do roku 2030 výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a spotrebu energie v sektore budov v EÚ a do roku 2050 dosiahnuť jeho klimatickú neutralitu. Nové pravidlá tiež znamenajú, že sa obnoví viac budov s najhoršou hospodárnosťou a zlepší sa výmena informácií o energetickej hospodárnosti (zdroj).

Pri tejto príležitosti vám prinášame informácie, aké zdroje energie na vykurovanie používajú slovenské domácnosti.

Slovenská republika

V Slovenskej republike je 2 235 586 bytov. Z toho je 1 480 472 (66,22%) vykurovaných plynom. Pevné palivo stále využíva ako zdroj na vykurovanie 476 621 (21,3%) bytov na Slovensku. Viac ako 100-tisíc bytov je vykurovaných elektrinou (4,5%) a 19 383 (0,8 %) bytov je bez kúrenia.

Zdroje energie využívané na vykurovanie bytov v krajoch SR

Najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov na vykurovanie využíva Trnavský kraj!

Trnavský kraj vo vyššej miere využíva obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie bytov. Môžeme ho nazvať ekologicky veľmi zodpovedným krajom. Kraj má s 27,5 % najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie (hlavne biomasu) použitých na vykurovanie v rámci SR. Na druhom mieste vo využití obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie bytov je Nitriansky kraj.

Až 87 % bytov v Bratislavskom kraji je vykurovaných plynom!

V zmysle SODB 2021 plyn ako zdroj paliva na vykurovanie dominuje hlavne v Bratislavskom kraji, kde sa podieľa na vykurovaní takmer 87 % bytov (313 629). Plyn je prevládajúcim spôsobom vykurovania vo všetkých krajoch SR, okrem Žilinského. Na druhom mieste je Nitriansky kraj, kde je plynom vykurovaných necelých 79 % bytov (229 536). Na treťom mieste je Trnavský kraj, kde je plynom vykurovaných takmer 70 % bytov. Najmenej bytov vykurovaných plynom je v Žilinskom kraji, cez 37 % bytov (107 867).

Najviac bytov vykurovaných pevným palivom je v Žilinskom kraji!

V použití pevného paliva ako zdroja energie na vykurovanie dominuje Žilinský kraj, kde je neekologické pevné palivo dokonca dominantným spôsobom vykurovania bytov. Viac ako 43 % bytov (117 896) je vykurovaných pevným palivom.

V Banskobystrickom kraji je to viac ako 35,4 % bytov (96 189), ktoré sa vykurujú pevným palivom. Dokonca v troch okresoch je pevné palivo dominantným zdrojom energie pre viac ako polovicu bytov. Sú to okresy Detva (53,95 %), Krupina (52,1 %) a Zvolen (51,41 %). Najmenej bytov vykurovaných pevným palivom je v Bratislavskom kraji, len 1,81 %.

Autor: Štatistický úrad SR