Preskočiť na hlavný obsah

Židia na Slovensku podľa sčítania a sviatok Chanuka 2022

Židovská Bratislava

Najvyšší podiel obyvateľov so židovskou národnosťou žije v Bratislavskom kraji, kde sa k židovskej národnosti hlási (0,03 %; 596 obyvateľov). Z okresov SR je najvyšší podiel obyvateľov so židovskou národnosťou v okrese Bratislava I (0,15 %; 70 obyvateľov okresu Bratislava I).

Pri ďalšej národnosti má najvyšší podiel obyvateľov hlásiacich sa k židovskej národnosti Bratislavský kraj (1,78 % zo všetkých obyvateľov, ktorí si pri SODB 2021 uviedli ďalšiu národnosť; 519 obyvateľov) a okres Bratislava I (5,33 %; 158 obyvateľov).

Viac mužov ako žien

Z hľadiska pohlavia žije na území Slovenskej republiky 406 mužov (68,1 % ) a 190 žien (31,9 %) hlásiacich sa k židovskej národnosti. Pri ďalšej národnosti je rozdiel medzi podielom mužov a žien hlásiacich sa k židovskej národnosti menší. Ďalšiu národnosť židovskú uviedlo 777 mužov (62,56 %) a 465 žien (37,44 %).

Produktívny vek prevláda

Takmer 3/4 obyvateľov (443; 74,33%) so židovskou národnosťou je v produktívnom veku (15 – 64rokov). V poproduktívnom veku je ich niečo viac ako 17% (102; 17,11%). Najnižší podiel obyvateľov so židovskou národnosťou 8,6% (51; 8,56 %) je v predproduktívnom veku.

Viac ako 3/4 obyvateľov (938; 75,52 %), ktorí si zvolili ďalšiu národnosť židovskú je v produktívnom veku. V poproduktívnom veku ich je 16,6 % (206; 16,59 %). Najnižší podiel obyvateľov s ďalšou národnosťou židovskou je v predproduktívnom veku a tvoria 7,9 % (98; 7,89 %)

Vysokoškolské vzdelanie ako štandard

Obyvatelia židovskej národnosti prikladajú veľký dôraz vzdelaniu, o čom svedčí ich vzdelanostná štruktúra.

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie základné má 13,9 % (83; 13,93 %) obyvateľov hlásiacich sa k židovskej národnosti. Stredoškolské vzdelanie ako najvyššie dosiahlo 28,7 % (171; 28,69 %) obyvateľov židovskej národnosti. Viac ako 48 % (28; 48,15 %) obyvateľov so židovskou národnosťou má ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie základné má 8,3 % (103; 8,29 %) obyvateľov s ďalšou národnosťou židovskou. Stredoškolské vzdelanie ako najvyššie dosiahlo viac ako 30 % (373; 30,03 %) obyvateľov hlásiacich sa k ďalšej národnosti židovskej. Viac ako 54 % z nich (673; 54,19 %) má ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Autor: Štatistický úrad SR