Preskočiť na hlavný obsah
Národná analytická správa

Publikácia komplexne analyzujúca populáciu SR

Národná analytická správa, ktorú Štatistický úrad SR vydal dňa 30. júna 2023 je inovatívnym publikačným produktom. Úvodné kapitoly publikácie sa venujú histórii sčítania a oboznamujú s konceptom SODB 2021. Analýza vývoja obyvateľov, domov a bytov, ako aj bytových a cenzových domácností v tretej kapitole sa opiera o porovnanie výsledkov v čase, ako aj o regionálny pohľad. Medzi tematické analýzy, ktoré tvoria štvrtú kapitolu boli zaradené témy ako sú druhy pobytov obyvateľov, obyvatelia v nekonvenčných obydliach, etnicita, religiozita, socio-ekonomický status obyvateľstva, cudzinci na Slovensku, obyvatelia žijúci v zahraničí, ľudia bez domova, mobilita za prácou, rodinné domácnosti.

Autor: Štatistický úrad SR