Preskočiť na hlavný obsah
Tlačová správa

3. mája 2022

Najviac vykurujú solárnou energiou v Žilinskom kraji

3. mája je Deň Slnka

Deň Slnka vyhlásila OSN v rámci programu pre životné prostredie UNEP. Deň je určený nielen na pripomenutie významu a dôležitostí Slnka, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia, odborných činností a pozorovaní v oblasti slnečnej fyziky.

Slnečnú energiu využívame viac

Zo SODB 2021 sa dozvedáme, že solárnu energiu ako zdroj energie na vykurovanie v SR využíva 1 225 bytov z celkového počtu 2 235 586 sčítaných bytov v SR. Percentuálny podiel predstavuje len 0,05 %. V roku 2011 sa solárnou energiou vykurovalo 635 bytov v SR (0,03 %).

Najviac vykurujú solárnou energiou v Žilinskom kraji

Nad slovenským priemerom je Žilinský kraj, kde solárnu energiu využíva na kúrenie 258 bytov (0,09 %), v roku 2011 to boli kraje s podielom 0,04 % – Trenčiansky (87 bytov) a Košický (94 bytov). Solárna energia sa začína presadzovať aj v Trnavskom kraji, kde je takto vykurovaných 176 bytov (0,07 %). O využitie slnka sa snaží aj Banskobystrický kraj, kde majú vďaka slnku teplo v 154 bytoch (0,06 %), a aj Trenčiansky kraj, kde slnko vykuruje 143 bytov (zhodne 0,06 %).
Najmenej solárnu energiu využíva Bratislavský kraj, kde je takto vykurovaných len 120 bytov, čo predstavuje iba 0,03-percentný podiel.

Lídrom okres Gelnica

Solárna energia sa na vykurovanie bytov najviac využívala v roku 2021 v okrese Gelnica, s počtom bytov 43 (0,38 %).

TOP obec Veľká Ves nad Ipľom

Obcou, ktorá podľa údajov zo SODB 2021 využívala na vykurovanie bytov solárnu energiu s najväčším podielom zo všetkých obcí SR, bola obec Veľká Ves nad Ipľom (okres Poltár), kde bolo solárnou energiou vykurovaných 28 bytov, čo predstavuje podiel 14,66 % zo všetkých bytov v tejto obci.

Autor: Štatistický úrad SR