Preskočiť na hlavný obsah
Tlačová správa

30. júna 2023

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021: Národná analytická správa

Štatistický úrad Slovenskej republiky dňa 30. júna 2023 vydal Národnú analytickú správu, publikáciu zostavenú na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Národná analytická správa je inovatívnym publikačným produktom, ktorý poskytuje komplexný pohľad na populáciu SR a podmienky jej bývania k rozhodujúcemu okamihu sčítania.

Publikácia obsahuje štyri kapitoly. Úvodné kapitoly sa venujú histórii sčítania, oboznamujú s konceptom SODB 2021, s procesmi a činnosťami realizovanými pri príprave a uskutočnení sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Analýza vývoja obyvateľov, domov a bytov, ako aj bytových a cenzových domácností v tretej kapitole sa opiera o porovnanie výsledkov v čase, ako aj o regionálny pohľad. Medzi tematické analýzy, ktoré tvoria štvrtú kapitolu publikácie boli zaradené témy ako sú druhy pobytov obyvateľov, obyvatelia v nekonvenčných obydliach, etnicita, religiozita, socio-ekonomický status obyvateľstva, cudzinci na Slovensku, obyvatelia žijúci v zahraničí, ľudia bez domova, mobilita za prácou, rodinné domácnosti.

Množstvo vizualizačných prvkov (mapy, grafy), ktorými sú jednotlivé analytické texty doplnené robí publikáciu čitateľnejšou a lepšie reprodukovateľnejšou, minimálne na mediálnej úrovni.

Ing. Peter Peťko, MBA, predseda Štatistického úradu SR

„Som si istý, že táto publikácia bude užitočná pre odborníkov, študentov, samosprávy, ale aj laickú verejnosť. Vďaka vysokej kvalite a odbornému zameraniu sa bude využívať nielen do doby ďalšieho cenzu na Slovensku“

Národná analytická správa je dostupná na webovom sídle Štatistického úradu SR.

Autor: Štatistický úrad SR