Preskočiť na hlavný obsah
Tlačová správa

9. februára 2022

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil ďalšie údaje za deklaratórne premenné

Po zverejnení základných výsledkov o národnosti, ďalšej národnosti a materinskom jazyku a na základe požiadaviek užívateľov údajov Štatistický úrad Slovenskej republiky prehodnotil postup šírenia údajov zo SODB 2021 a zverejnil dňa 8.2.2022 údaje za deklaratórne premenné v kombinácii. Ďalšie údaje budú šírené v zmysle platnej stratégie šírenia výsledkov zo SODB 2021.

Výsledky v kombinácii

Cesta k zverejneným výsledkom

https://www.scitanie.sk/vysledky-v-kombinacii

výsledky

Autor: Štatistický úrad SR