Preskočiť na hlavný obsah
Tlačová správa

28. januára 2022

Štatistický úrad SR daruje obciam tablety zo sčítania

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej NR SR)  pre verejnú správu a regionálny rozvoj podporil zámer Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej ŠÚ SR) darovať obciam tablety použité pri asistovanom sčítaní pre SODB 2021.

Obciam ponúknu na základe darovacích zmlúv takmer 6 000 tabletov

Štatistický úrad SR predložil minulý rok na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj „Informáciu o priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a ďalšom nakladaní s použitými tabletmi“. Úrad navrhuje obciam prerozdeliť takmer 6 000 tabletov. Obce boli pri realizácii SODB 2021 hlavným partnerom Štatistického úradu a osobitne pri zbere údajov plnili kľúčovú rolu.

Každá obec dostane taký počet tabletov, aký mala na účely asistovaného sčítania a obce v najmenej rozvinutých okresoch (celkovo ide o 502 obcí vo veľkostnej skupine nad 500 obyvateľov) dostanú ešte jeden tablet navyše.

Obciam budú darované tablety značky SAMSUNG Galaxy Tab A, 32 GB/ LTE. Ak niektoré obce neprejavia záujem o tablety a nepodpíšu darovaciu zmluvu, ŠÚ SR ich ponúkne iným obciam, pričom budú opäť preferované obce z najmenej rozvinutých okresov.

Postup pri darovaní tabletov

ŠÚ SR bude distribuovať na všetky obce list,  v ktorom ich oboznámi s postupom pri darovaní tabletov. Súčasťou listu je aj návrh darovacej zmluvy. Samotný proces darovania bude trvať dlhšie vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky musí udeliť súhlas pre každú darovaciu zmluvu osobitne. Predpokladáme však, že najneskôr do konca júna 2022 budú už tablety vo všetkých  obciach a celý proces darovania bude ukončený.

Predseda ŠÚ SR Alexander Ballek:

„ Spoločne sa nám podarilo splniť verejný prísľub daný počas realizácie SODB 2021, a síce maximálne efektívne využiť infraštruktúru zo sčítania pre ďalší verejný záujem. ‟

Autor: Štatistický úrad SR