Preskočiť na hlavný obsah
Tretina všetkých sčítaných domov bola postavená medzi rokmi 1961 - 1980
Domy

Tretina všetkých sčítaných domov bola postavená medzi rokmi 1961 - 1980

Na Slovensku bolo sčítaných 1 234 592 domov a iných obydlí. Najväčší podiel domov a iných obydlí je v Nitrianskom kraji (15,4 %). Krajom s najnižším podielom domov a iných obydlí je Bratislavský kraj (9,7 %).

Takmer 30 % domov bolo postavených v období medzi rokmi 1961 až 1980, pričom krajom, ktorý mal najviac domov / obydlí vystavaných v tomto období bol Nitriansky kraj. V posledných desiatich rokoch bolo postavených 9,9 % domov z čoho najviac bolo v Bratislavskom kraji.

Obdobie s najvyšším počtom rekonštrukcií domov (výmena okien a / alebo rekonštrukcia strechy a / alebo obvodového plášťa a / alebo prístavba / nadstavba) bolo v rokoch 2010 – 2015, kedy bolo zrekonštruovaných 23,2 % domov. Stále však máme na Slovensku takmer 39 % domov, ktoré neboli rekonštruované vôbec. Najčastejšia bola obnova okien (54,4 %) a nasledovala obnova obvodového plášťa (zateplenie), realizovaná u 32,2 % domov.

1 234 592 domov a iných obydlí v SR

infografika mapa

Najvyšší a najnižší podiel domov a iných obydlí

15,4 % Nitriansky kraj

9,7 % Bratislavský kraj

infografika 3boxy

30 % domov bolo postavených medzi 1961 až 1980

9,9 % domov bolo postavených v posledných desatich rokoch

infografika murovanie

39 % domov nebolo rekonštruovaných vôbec

23,2 % zrekonštruovaných domov v období 2010 – 2015

infografika okná

54,4 % domov má obnovu okien

infografika zateplenie

32,2 % domov má obnovu obvodového plášťa (zateplenie)

Autor: Štatistický úrad SR